Banbeskrivning

Banbeskrivning

Banbeskrivning som PDF

ÅF Inshore Race 2016 – Banbeskrivning bana Delta lördag 2 juli

Bana DELTA - Signalflagga D

Startlinje belägen väster om Fjäderholmarna vid KSSS startfartyg SKIP.  

 1. Kurs SSO, röd cylinderformad boj 2x2 m om BB (N59⁰19.2 E 18⁰09.7)
 2. Gröna märket öster Stora Höggarn om BB (N59⁰22.1 E 18⁰17.9)
 3. Röd lysboj väster Stora Höggarn om BB (N59⁰22.2 E 18⁰16.7)
 4. Röda märket Lilla Höggarnsbank om BB (N59⁰21.9 E 18⁰16.1)
 5. Fyren Blockhusudden om SB (N59⁰19.3 E 18⁰09.3)

Mål: Mållinje i närheten av Kastellholmen (N59⁰19.2 E 18⁰05.1).

Banans längd ca 13.8 Nm, banan kan komma att kortas i anslutning till ett märke.

 


 


ÅF Inshore Race 2016 – Banbeskrivning bana ECHO lördag 2 juli

Bana Echo - Signalflagga E

Startlinje belägen väster om Fjäderholmarna vid KSSS startfartyg SKIP.

 1. Kurs SSO, röd cylinderformad boj 2x2 m om BB (N59⁰19.2 E 18⁰09.7)
 2. Röd lysboj öster Björnhällsgrund om SB (N59⁰22.1 E 18⁰19.0)
 3. Ön Furuholmen om BB (N59⁰22.3 E 18⁰20.3)
 4. Granholmens fyr om BB (N59⁰22.7 E 18⁰17.7)
 5. Röd lysboj väster Stora Höggarn om BB (N59⁰22.2 E 18⁰16.7)
 6. Röda märket Lilla Höggarnsbank om BB (N59⁰21.9 E 18⁰16.1)
 7. Fyren Blockhusudden om BB (N59⁰19.3 E 18⁰09.3)

Mål: Mållinje i närheten av Kastellholmen (N59⁰19.2 E 18⁰05.1).

Banans längd ca 16 Nm, banan kan komma att kortas i anslutning till ett märke.

 


 

ÅF Inshore Race 2016 – Banbeskrivning bana FOXTROT lördag 2 juli

Bana Foxtrot – signalflagga F

Startlinje belägen väster om Fjäderholmarna vid KSSS startfartyg SKIP.

 1. Kurs SSO, röd cylinderformad boj 2x2 m om BB (N59⁰19.2 E 18⁰09.7)
 2. Röd lysboj öster Björnhällsgrund om SB (N59⁰22.1 E 18⁰19.0)
 3. Ön Bergholmen om BB (N59⁰22.1 E 18⁰23.2)
 4. Hästholmens kummel om BB (N59⁰21.8 E 18⁰26.6)
 5. Stinas Grund om BB (N59⁰23.0 E 18⁰25,8)
 6. Hästholmens kummel om SB (N59⁰21.8 E 18⁰26.6)
 7. Ön Bergholmen om BB (N59⁰22.1 E 18⁰23.2)
 8. Granholmens fyr om BB (N59⁰22.7 E 18⁰17.7)
 9. Röd lysboj väster Stora Höggarn om BB (N59⁰22.2 E 18⁰16.7)
 10. Röda märket Lilla Höggarnsbank om BB (N59⁰21.9 E 18⁰16.1)
 11. Fyren Blockhusudden om BB (N59⁰19.3 E 18⁰09.3)

Mål: Mållinje i närheten av Kastellholmen (N59⁰19.2 E 18⁰05.1).

Banans längd ca 23.3 Nm, banan kan komma att kortas i anslutning till ett märke.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-07-01