Hamnar

Aktuellt

Välkomna till Lökholmens gästhamn! Hamnen har öppet från valborg till sista September. Önskar du komma i kontakt med hamnpersonalen? Vänligen maila till lokholmen@ksss.se eller ring 070 213 20 66

Nyheter

2017

Förstärkningen av elnätet fortskrider.

Renovering av vandrarhemsrum sker inför säsongen 2017 i Annexet. 

Renovering/utbyte av trappor.

2016

Förstärkning av elnätet på Lökholmen pågår och nya elstolpar placeras ut på bland annat Havsörnsbryggan.

Ny trappa ner till Fladen. Den gamla branta har bytts ut till en ny, normallutande trappa.

Renovering av vandrarhemsrum har på börjats och kommer ske i etapper under de närmsta åren. I år har två rum och delar av gemensamhetsutrymmena i Trollgården renoverats.

Nya y-bommar placerats ut på den lilla bryggan i kanalen in till Fladen och 6 nya gästplatser finns att lägga till vid.

2015

Nya toaletter är byggda i anslutning till bastun och passbåtsfästet på Trollharan (Lökholmen).

Havsörnsbryggan på Trollharan är renoverad och bojar är utlagda för enklare förtöjning. Platserna är till för alla båtar, både KSSS medlemmar och icke-medlemmar. Segelbåtar med djupgående över 2 meter har företräde till platserna.

Återvinning av burkar och PET flaskor är nu möjligt i alla sophus på Lökholmen tack vara KSSS nya sponsor Pantamera. Om du lämnar burkar och PET flaskor stödjer du samtidigt KSSS ungdomsverksamhet. (Glasflaskor skall fortfarande lämnas på återvinningsstationen på Sandhamn)

2014

Gästhamnarnas toaletter har under våren renoverats med nya väggar och belysning.

Ett tio tal träd har fällts på Trollharan, i närheten av passbåtens angöringsbrygga. 
Detta för att gallra ur samt bistå till bastuved.

2013 

Telefonnumret till Lökholmen är bytt och är nu 070 213 20 66. Se till att spara i telefonen för att enkelt kunna komma i kontakt med hamnpersonalen.
Mooringlinor kommer under våren installeras på den norra sidan av medlemshamnen. Detta kommer ge fler platser och enklare tilläggningar.
El har dragits in till Fladen och vi erbjuder nu landström till gästande båtar i samtliga hamnar.
Duscharna har renoverats! 
Trollgårdens café kommer hålla öppet likt förra sommaren, mer information och exakta öppettider kommer. 

Varmt välkomna,
Hamnkapten med personal 

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-10-20