Hamnar

Ansökan om fast båtplats

KSSS introducerade under 2010 ett nytt system för köhantering, vilket skall effektivisera arbetet med fördelning av lediga platser.

Möjligheten att få båtplats i marinan är i första hand förbehållen KSSS medlemmar. Med andra ord så har du förtur om du är medlem hos oss. Är du inte medlem kan du ansöka om medlemskap. Vi ber dig observera att anmälan inte ger någon garanti för erhållande av plats. Fördelning av platser sker efter kriteriet - medlemskap, kötid och mått på båten.

För information om kostnaden för båtplatserna: Prislista

Här finns karta över bryggplatserna i Hotellviken: Karta

ANSÖKAN:

  • Är du medlem i KSSS
  • Båttyp

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-06-18