Hamnar

Gästhamnsavgifter

Gästhamnsavgifter/Harbour fees 2017 - SALTSJÖBADEN
Längd Bredd Dygn  Halvdag 0 - 4 tim

Heldag 4 -8 tim

Loa Beam 24 hour 0 - 4 hour 4 - 8 hour
       0 - 12 m    0 - 4 m    280 kr   50 kr 100 kr
12,01 - 14 m 4,1 - 5 m    370 kr   50 kr 100 kr
14,01 - 16 m 5,1 - 6 m    470 kr 100 kr 150 kr
16,01 - 18 m 6,1 - 7 m    530 kr 100 kr 150 kr
18,01 - 24 m 7,1 - 8 m    790 kr 150 kr 200 kr
    > 24,01 m   > 8,1 m 1 300 kr 250 kr 300 kr
Svajplats   100 kr *    
El-avgift 220 V      80 kr    
El-avgift 380 V 16A    160 kr    
El-avgift 380 V 32A    240 kr    

Fr.o.m. dag åtta gäller halva priset / from day eight onwards half the price.

* Oavsett båtstorlek och tid / regardless of size and time

El-avgift per dygn / per 24-hour period.

Medlemmar i de kungliga klubbarna GKSS, KDY (Danmark), KNS (Norge) och NJK (Finland) erhåller 50% rabatt på gästhamnsavgiften de två första dygnen, därefter ordinarie pris.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-04-04