KSSS

Skadeanmälan båtar

KSSS båtar är grunden i många delar av verksamheten. Det är många olika brukare och slitaget är väldigt högt. För att KSSS flotta skall kunna fungera samt att underhåll och reparationer kan hinnas med i tid behöver alla hjälpas åt att rapportera in skador direkt när de har hänt.

Du som är KSSS tränare, hamnvakt, funktionär, instruktör eller annan användare skall känna till hur den båt som skall användas fungerar och då framför allt verka för så lite slitage som möjligt, ett exempel är att en KSSS följe båt har ett antal tusen växlingar per säsong där det är viktigt att så att växla distinkt (ej långsamt) samt varmköra motor och drev innan planing detta sparar mycket liv i en motor.


 • VEM RAPPORTERAR?
 • VEM FRAMFÖRDE BÅTEN?

 • Hur stor är skadan? Se definition nedan.


 • 1 = Fullt användningsbar
  Skönhetsfel, något saknas eller är trasigt men påverkar inte funktionerna.
 • 2 = Användbar men med försiktighet
  Bör repareras vid tillfälle, Ex. en grundstötning kan ge följd fel varför alla måste rapporteras
 • 3 = Ej användbar
  Behöver repareras innan användning

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-05-11