KSSS

Internationellakommitténs ledamöter

Ordförande
Anna Klange
anna@klange.se 

Ledamöter

Robert Hansson
Eva Holmsten
Susan Sommarlund
Björn Unger

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-02-15