KSSS

Valnämndens ledamöter

Ordförande

Stefan Haskel

Ledamöter

Rebecka Harding
Anna Domeij
Jonas Häggbom
Mikael Lindqvist
Gustaf Lidvall
Gustaf Johnson 

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-05-04