Kappsegling

25 augusti 2012

Tävling: DataCom Cup

Klass: SRS kölbåt
Datum: 25 augusti 2012
Arrangör: Kungl Svenska Segelsällskapet, KSSS

UPPDATERING av tidsprogram & innehåll - se nedan

1. Regler

1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definie-rade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2  Säkerhetsbestämmelser enligt ISAF Offshore Special Regulations Category 5 gäller, med tillägget att fast monterad eller en bärbar VHF ska medföras om-bord.

1.3  Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.4  Alla båtar kan komma, enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhan-dahållen av arrangören.

1.5  Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våt-dräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1  Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2  Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan

3.1  Anmälan ska göras senast söndag 12 augusti 2011 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress, telefonnum-mer, e-postadress och klubb samt uppgifter om SRS enligt gällande SRS-tabell 2012 eller SRS-mätbrev 2012.

3.3  Anmälningsavgiften är 750 kr och betalas online vid anmälan. Anmälan efter 12 augusti sker till förhöjd avgift, 1 100 kr.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 25 augusti, kl. 08.30.

4.2  Stickprovskontroller av segel och säkerhetsutrustning kan komma att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1  Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1  Program

Fredag 24 augusti

17.00 – 22.00    Registrering

Lördag 25 augusti

07.30 – 08.30    Registrering
08.45                 Skepparmöte
10.30                 Tid för första jaktstart
17.00 - 20.00    After Sail med livemusik, prisutdelning, bar & grill

6.2  Kappseglingen beräknas ta ca 4 timmar.

7. Kappseglingsområde

7.1  Kappseglingen genomförs på Kanholmsfjärden.

8. Banan

8.1  Banan är en distansbana. Sjökort 6143 skall finnas ombord.

9. Protester och straff

9.1  Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommittén tilldela en båt ett straff genom ökning med 5 % av den seglade tiden.

10. Poängberäkning

10.1  Start sker med jaktstart (individuella starttider som utdelas vid skepparmötet). Resultatet beräknas dock som Time on Time.

11. Priser

11.1 Nyttopriser till första-, andra- och tredjepristagare. KSSS-priser, vandringspri-ser och branschpriser.

Information

 Tävlingsledare: Sten Edholm, sten@collarpoint.se, 070-592 75 57
Mätbrev: Lotta Ridelberg, lotta@ksss.se, 08-556 166 93
Projektledare kappseglingar: Anna Klange, anna@ksss.se, 08-556 166 83

ISAF Offshore Special Regulations ISAF Offshore Special Regulations Category 5 publiceras inom kort här på hemsidan.

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i KSSS hamnar på Sandhamn/Lökholmen under perioden 24 – 26 augusti 2011.
Tenderbåtar/Bobåtar (förutom sponsorer) kommer att placeras på Lökholmen till reducerad hamnavgift (50%).

After Sail

After Sailen drar igång vid 3-tiden med musik, bar & matmöjlighet. Samt prisutdelning! Ni köper biljetter på regattaexpeditionen.

Boende

Ett mycket begränsat antal sovplatser för seglare finns på Lökholmen.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2013-12-14