Kappsegling

Inbjudan

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se
Inbjudan som PDF
Tävling: DataCom Cup 2014
Klass: Jaktstart SRS
Datum: 23 Augusti 2014
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1 Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2 Säkerhetsbestämmelser enligt ISAF Offshore Special Regulations Cate-gory 6 gäller, med tillägget att fast monterad eller en bärbar VHF ska medföras ombord.

1.3 Alla båtar kan komma, enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören (t ex Stävdekal).

2 Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kapp-segla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som nå-gon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3 Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras senast söndag 11 augusti 2014 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress, telefon-nummer, e-postadress och klubb samt uppgifter om SRS enligt gällande SRS-tabell 2014 eller SRS-mätbrev 2014.

3.3 Anmälningsavgiften är 800 kr och betalas online vid anmälan. Anmälan efter 11 augusti sker till förhöjd avgift, 1 000 kr.

4 Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 23 augusti, kl. 08.30.

4.2 Stickprovskontroller av segel och säkerhetsutrustning kan komma att göras.

5 Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Fredag 22 augusti  
17.00 – 22.00 Registrering
Lördag 23 augusti  
07.30 – 08.30 Registrering
08.45 Skepparmöte
10.30 Första jaktstart
17.45 Prisutdelning
ca 18.30 Regattabuffet

6.2 Kappseglingen beräknas ta ca 4 timmar.

7 Genomförande

7.1 Start sker med jaktstart (individuella starttider som utdelas vid skeppar-mötet).

8 Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingen genomförs på Kanholmsfjärden.

9 Banan

9.1 Banan är en distansbana. Sjökort 6143 skall finnas ombord.

10 Protester och straff

10.1 Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommitténtilldela en båt ett straff genom ökning med 5 % av den seglade tiden.

11 Resultat beräkning

11.1 Time on Time.

12 Priser

12.1 Nyttopriser till första-, andra- och tredjepristagare.KSSS-priser, vandringspriser och branschpriser.

Information

Mätbrev: Lotta Ridelberg, regatta@ksss.se, 08-556 166 93

Mer information finns på www.ksss.se.

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i KSSShamnar på Sandhamn/Lökholmen under perioden 22 – 24augusti 2014.

Regattabuffet

Regattabuffet finns tillgänglig efter prisutdelningen. MerInfo finns på. www.ksss.se.Biljetterna hämtas och betalas vid registrering i tävlingsexpeditionen.

Boende

Ett begränsat antal sovplatser för seglare finns på Lökholmen.Mer info och bokning finns på www.ksss.se.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-02-26