Kappsegling

Inbjudan till Kräftköret & DataCom Cup

Inbjudan som PDF
   
Tävling: SYK - Kräftköret / DataCom Cup
Klass: SRS
Datum: 22-23 Augusti
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskap
Stockholms Yacht Klubb

1 Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2 Säkerhetsbestämmelser enligt ISAF Offshore Special Regulations Cate-gory 5 gäller, med tillägget att fast monterad eller en bärbar VHF ska medföras ombord.

1.3 Alla ska i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och till-handahållen av arrangören (t ex Stävdekal).

1.4 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55.

2 Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som nå-gon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3 Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras senast söndag 10 augusti 2015 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nations-beteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress, telefon-nummer, e-postadress och klubb samt uppgifter om SRS enligt gällande SRS-tabell 2015 eller SRS-mätbrev 2015.

3.3 Anmälningsavgiften är 600 kr per dag eller 1 000 kr för bägge dagarna, betalas online vid anmälan. Anmälan efter 10 augusti sker till förhöjd avgift med 200kr. 

4 Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen i Saltsjöbaden för SYK Kräftkör senast kl. 08.45 lördag och senast 08:30 i Sandhamn för söndagens DataCom Cup

4.2 Stickprovskontroller av segel och säkerhetsutrustning kan komma att göras.

5 Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Lördag 22 augusti  
08:15 – 09:00 Registrering Saltsjöbaden
10:30 Första start
18:30 Prisutdelning på varvet Lökholmen
ca 18:30 SYK 150-års middag Lökholmen
Söndag 23 augusti  
08:30 senaste registrering i Sandhamn
08:45 Skepparmöte
10:00 Första Jaktstart

Prisutdelning vid senare sammankomst.

6.2 Kappseglingen på söndagen beräknas ta ca 3 timmar.

7 Genomförande

7.1 Lördagens Start sker vid Rönnskär ca 2nm från KSSS  i Saltsjöbaden. Söndagens jaktstart (individuella starttider som utdelas vid skepparmötet) sker i anslutning till Sandhamn.

8 Kappseglingsområde

8.1 Lördag Saltsjöbaden till Sandhamn samt Söndag Sandhamn-Kanholmsfjärden

9 Banan

9.1 Lördag är det klassisk SYK bana ut till Sandhamn, söndagen seglas en distansbana. Sjökort över banområdet i lämplig skala skall finnas om-bord.

10 Protester och straff

10.1 Utöver straff angivet i KSR 64.1a kan protestkommitténtilldela en båt ett straff genom ökning med 5 % av den seglade tiden.

11 Resultat beräkning

11.1 Time on Time.

12 Priser

12.1 SYK kräftkörs priser för lördagen samt Nyttopriser till första-, andra- och tredjepristagare. KSSS Vandringspriser.

Information

SYK 150år/SYK Kräftkör: www.syk.nu 

Mätbrev: Lotta Ridelberg, regatta@ksss.se, 08-556 166 93

Mer information finns på www.ksss.se.

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgift i KSSS hamn i Sandhamn/Lökholmen 22 Augusti.

Regattamiddag SYK 150 år

Stockholms Yachtklubb firar 150 år med middag i Varvet på Lökholmen.
Biljetter och information finns på www.syk.nu. 

Boende

Ett begränsat antal sovplatser för seglare finns på Lökholmen.Mer info och bokning finns på www.ksss.se.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-03-27