Kappsegling

Seglingsföreskrifter - Kräftköret

Seglingsföreskrifter som PDF

SEGLINGSNÄMND
Stockholms Yacht-Klubbs styrelse

PROTESTKOMMITTÉ
Ordförande Lars Strömberg

HAMNAVGIFTER
Deltagande båt som inte är registrerad i KSSS betalar ordinarie hamnavgift.

KLASSER
Se startprogram.

REGLER
Kappsegling genomförs enligt Kappseglingsreglerna 2013-2016 inklusive Appendix S.

TIDSPROGRAM
Lördagen den 22 augusti
Kl 8.15-9.00 Regattaexpeditionen öppen i KSSS Klubbhus Saltsjöbaden
Kl 10.30 Distanssegling med start vid Rönnskär och mål i Sandhamn
Kl 18.30 Prisutdelning och Kräftskiva på Lökholmen

BANA
Start N Rönnskär
Grönö fyr om BB
Runmarö om SB
Hasselö om BB
Eknö om SB
Ingboskär om SB
Korsö om SB
Skanskobb om SB
Målgång Sandhamn N via Mare bryggan KSSS flaggor i enslinje, S blå flaggboj

AVPRICKNING
Båt skall inom 15 min före sin varningssignal segla intill startfartyget för avprickning.

AVKORTNING AV BANA
När signalflagga ”S” visas på funktionärsbåt betyder det: ”målgång sker mellan funktionärsbåten och märket som ligger i närheten.

TIDSBEGRÄNSNING
Båt som ej gått i mål kl 17.15 räknas ha utgått.

STARTEN
Kappseglingen startas enligt KSR S 11, se tabell nedan

Min. till startsignal Signal Flagga Ljudsignal
5 Varning Klassflagga (upp) Skott
4 Förberedelse P (upp) Skott
1 En minut kvar till start P (ned) Långt tut
0 Start Klassflagga (ned) Skott

Starterna sker med 5 minuters mellanrum.

Startordning enligt startprogram. Om start uppskjuts eller återkallas förskjuts följande starter systematiskt.

PROTESTER
För protester gäller KSR S 15. Protest skall skrivas på formulär som tillhandahålls av kappseglings kommittén.

RESULTAT OCH POÄNGBERÄKNING
För SRS/LYS-klasser multipliceras seglad tid med SRS-talet
Resultaten redovisas på SYK’s hemsida www.syk.nu samt KSSS hemsida ksss.se

PRISER
Utöver vandringspriser utdelas priser i varje klass för varje påbörjat femtal startande båtar.

FRISKRIVNING FRÅN ANSVAR
Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för materiella skador eller personskador som någon råkar ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

FÖRSÄKRING
Varje deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad.

KOMMUNIKATION
VHF kanal 72

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-08-18