Kappsegling

Seglingsföreskrifter - DataCom Cup

Seglingsföreskrifter som PDF (version 2 - 2015-08-17)

DataCom Cup 2015

Distanskappsegling för Kölbåtar - SRS

23 augusti - Sandhamn - 59º17,3’N - 18º55,3’E

Kappseglingskommitté

Tävlingsledare: Sten Edholm
Regattaexpedition: Monette Edholm
Protestkommitté: Lars Strömberg
Säkerhet: Thomas Frimansson
Seglingsledare: Michael Hollinder
Vice Seglingsledare: Mats Dalunde

Seglingsföreskrifter

1 REGLER

1.1 Tävlingen genomförs i överenskommelse KSSS Inbjudan och med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med appendix S dock med ändringar och tillägg redovisade i denna föreskrift.

1.2 Klass: Kölbåtar enl SRS-TABELL eller SRS-certifikat.

1.4 Stävdekaler med tävlingssponsorns logotyp.

TIDSPROGRAM

Söndag 23 augusti

07.30 - 08.30 Regattaexpeditionen öppen för registrering
08.45 Skepparmöte med väderbriefing framför regattaexp.
10.00 Första jaktstart vid Skanskobben

9. DISTANSBANA

9.1 Banan är RUNT KANHOLMSFJÄRDEN.
9.2 Slutlig bana delas ut vid skepparmötet.9.3 Banan kan efter start komma att avkortas. Två alternativ.
9.3.1 Alternativ 1. Flagga F visas av funktionärsbåt med KSSS-flagga vid ett märke innebärande: Runda märket och segla direkt till mål.
9.3.2 Alternativ 2. Flagga S visas av funktionärsbåt med KSSS-flagga vid ett märke innebärande: Mållinjen är mellan märket och stången på båten med flagga S (i enlighet med KSR 32.1).

11 JAKTSTARTEN

11.1 Startlistan med de individuella starttiderna meddelas skriftligt vid skepparmötet.

11.2 Startlinjen är mellan stången med KSSS standert på KSSS Paviljong och flagga I på Skanskobb (N 59o16.9´  O 18 56,2) och en orange flaggboj.

11.3 Första startiden kl 10.00 signaleras på KSSS Paviljong med ett skott.

11.4 Vid start före angiven starttid enl startlistan visas på KSSS Paviljong flagga X med ett skott vilket innebär omstart dvs flaggbojen måste rundas och startlinjen passeras på nytt.

12 MÅLLINJEN

Mållinjen är mellan stången med KSSS standert på KSSS Paviljong och blå flagga på Västra Gastholmsgrundet (N 59,19,3 O 18,48,8 ) och en blå flaggboj. 

14 TIDSBEGRÄNSNING

Båt som inte gått i mål söndag 23 augusti 16.00 räknas ha utgått, DNF.

15 PROTESTER

15.1 Avsikt att protestera ska anmälas till tävlingsledningen senast 15 min efter enskild båts målgång på VHF kanal 72. Formell protest ska vara inlämnad till KSSS kansli Saltsjöbaden senast 26 augusti kl 16.00

16 RESULTAT

Resultat beräknas som ”Time on Time”, dvs seglad tid multiplicerad med SRS-tal.

17 SÄKERHET

17.1 Samtliga tävlande båtar ska passa VHF Kanal 72.

17.2 Båt som inte startar eller utgår ska underrätta regattaexpeditionen, tel 070 893 9156

17.3 Tävlingsledningen kan nås på tel. 070-592 75 57 eller 070-918 18 60.

18 RORSMANSFÖRKLARING

Rorsmansförklaring ska snarast efter målgång bekräfta på VHF kanal 72 att banan seglats enligt SF och banbeskrivningen.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-08-15