Kappsegling

Opti Lag-SM

 

Inbjudan Lag SM Optimist 13-15 September

 

 

Segling:       Lag SM

 

Klasser:       Optimist Öppen

 

Datum:         13-15 September 2013

 

Arrangör:    Kungliga Svenska Segel Sällskapet (KSSS)

 

Plats:           Saltsjöbaden

 

 

 

1. Regler 

 

1.1 Kappseglingarna genomförs enligt reglerna som de är definierade i Kappseglingsreglerna

(KSR) inklusive Appendix D.

 

 

1.3 Alla båtar kan komma att i enligt ISAF Regulation 20 föra tävlingssponsorns reklam.

 

1.5 Tävlande ska ha sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.


 

2.  Villkor för att delta 

 

2.1 Seglare i respektive lag ska representera samma klubb, som ska vara ansluten till SSF. Seglarna i respektive klubbs lag skall också vara medlemmar i den klubb de representerar samt vara svensk medborgare eller varit bosatt i Sverige minst sex månader de senaste tolv månaderna före tävlingen startar

 

 

2.3 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

 

2.4 Tävlande deltar i regattan helt egen risk. Se KSR 4, Beslut att att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

 

2.5 Antalet deltagande lag är begränsat till 32 st..

 

2.6 Alla klubbar som haft minst en seglare som genomfört alla tre Regionkvalen enligt

Tävlingsbestämmelser” i SOF är garanterade att ha med ett lag på Lag-SM 2013. Laget skall

vara anmält innan ordinarie anmälningstiden. 


2.7 Max antal lag från en och samma klubb kan komma att begränsas om fler än 32 lag blir anmälda. Vid anmälan skall därför klubbarna ranka lagen.

 

2.8  För att ha rätt att delta ska laget vara anmält, ha betalat anmälningsavgiften och registrerat sig.


 

3. Anmälan 

 

3.1 Anmälan ska göras senast fredagen den 6 september, anmälan mot förhöjd avgift kan göras till och med onsdagen den 11 september kl. 18:00.

 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: representerad klubb, antal lag, klubbens lagranking, namn och e-mailadress till lagledare. Till anmälan som skickas via mail till regatta@ksss.se bifogas lagförteckning med namn, segelnummer samt rank enligt senast upprättade riksrankingen. För seglare som ej deltagit i den senaste rikskvalserien lämnas rankingkolumnen tom.

 

3.3 Anmälningsavgiften är 1.700kr/Lag. Anmälningsavgiften betalas till Bankgiro 160-2861 KSSS senast den 11 september. VIKTIGT att märka inbetalningen med lagnamn (klubbnamn) och lagnummer. Förhöjd avgift 2.500kr/Lag betalas kontant vid registrering.

 

4.  Registrering och mätkontroll 

 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 08:30 den 14 september 2013.

 

4.2 Mätbrev/Certifikat ska visas upp innan en båt kappseglar.

 

4.3 Stickprovs kontroll kan förekomma.

 

5. Seglingsföreskrifter

 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

 

 

6. Tidsprogram

 

Fredag 13 september

 

17.00 21.00 Registrering, mätning och säkerhetskontroll.

 

18.00 Kappseglingsschema för lördagens seglingar anslås.

 

Lördag 14 september

 

07.00 08:30 Registrering, mätning och säkerhetskontroll

 

08:30 Tävlingsledningens/Domarnas genomgång med lagledare och coacher.

 

09:00 Rorsmansmöte med officiell öppning

 

10.00 Varningssignal första seglingen

 

Ca 19:00 Körschema för ndagen anslås anslagstavla och på KSSS hemsida www.ksss.se

 

Söndag 15 september

 

07:45 Tävlingsledningens/Domarnas genomgång med lagledare och coacher.

 

09.30 Varningssignal första seglingen

 

Prisutdelning snarast efter finalmålgång

 

7. Genomförande

 

7.1 Tävlingen genomförs som lagkappsegling med fyra seglare i varje lag (”4 manna lagsegling). Lagen kan bestå av max 5 st seglare som kan turas om att segla.

 

7.2 Tävlingen genomförs i klassen Öppen Optimist

 

7.3 Baserat på lagens totala rankingpoäng från senaste riksrankingen (fyra högst rankade) delas lagen ni i fyra seedningsgrupper. Inom varje grupp genomförs en kvalificeringsomgång i form av round robin (alla lag i gruppen möter varandra en gång). De två bästa lagen i respektive kvalificeringsgrupp går vidare till en ny round robin, där lagen möter de lag man tidigare inte mött. Därefter görs semifinaler och finaler. Övriga lag kan komma att segla placerings matcher.

 

8. Kappseglingsomde

 

8.1 Kappseglingarna genomförs i vattnen omedelbart utanför KSSS, Saltsjöbaden. Målet är att seglingarna väl skall kunna ses från land.

 

9. Banan

 

9.1 Banan är en s.k. liggande Z-bana.

 

10. Protester och straff

 

10.1 Direktdömning kommer att tillämpas med endast en flaggas protestförfarande enligt KSR D2.2.

 

10.2 Protestkommitténs beslut får enligt KSR 70.5 inte överklagas.

 

11. Priser

 

11.1 Mästerskaptecken enligt SSF tävlingsreglemente. Vandringpriser i Öppen klass erhåller inteckning i det av SOF uppsatta vandringspriset Mister Optimist. Bästa tjejlag erhåller inteckning i det av SOF uppsatta vandringspriset ”Miss Optimist”.

 

Priser delas ut till de 8 lag som tar sig till final round robin.

 

Välkomna

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-05-09