Kappsegling

Praktiska anvisningar

För allas trivsel gäller följande:

Avlastning/pålastning Jollar
Två alternativ:
Första hamnplan entre KSSS område skylt anvisar
Järnvägsparkeringen nordväst KSSS område lastning längs staket och vändplan vid garage skyltar anvisar.
I bägge fallen dras jollarna från lastningsplats till hamnplan. På hamnplan fri placering . Respektera  indelning – vita linjer för att underlätta passager i-och ur vattnet.

Sjösättning/placering coach- och följebåtar

Sker på vår egen ramp följ anvisningar entre första hamnplan. Ingen avlastning  jollar vid rampen. Ingen parkering bilar –sjösättarna behöver all plats. Coachbåtar placeras vid KSSS tränarbrygga. övriga följebåtar vid restaurang Aqua samt enstaka ströplatser i vår hamn dock ej bomplatser – är hyrda.Båtar för övernattning –KSSS gästhamn.

Parkering trailrar
Vår gårds gästparkering – infart början järnvägsparkering.

Parkering bilar
Järnvägsparkeringen –obs ej utmed staketet p-förbud. Saltsjöpromenaden – skyltade platser. Parkeringstillstånd Saltsjöpromenaden hämtas på regattaexpeditionen.

Karta Saltsjöbaden /KSSS

Parkering Saltsjöpromenaden

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2013-09-13