Kappsegling

Preliminär Inbjudan

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se
Preliminär inbjudan som PDF
Tävling: KSSS Regionskval Optimist
Klass: Optimist
Datum: 14-15 juni 2014
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2 Klassreglerna för optimist gäller

1.3 Alla båtar kan komma att, enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och till-han-dahållen av arrangören.

1.4 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Ap-pendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är anslu-ten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 8juni 2014 på www.ksss.se

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress, telefonnummer, e-postadress samt klubb.

3.3 Anmälningsavgiften är 360 kr och betalas vid anmälan online på www.ksss.se

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 09:30 den 14 juni

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klass-regler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Lördag 14 juni  
08.30 – 09.30 Registrering
09.30 Skepparmöte
11.00 Tid för första varningssignal
Ingen varningssignal efter kl. 16.00.
After Sail efter dagens seglingar.
Söndag 15 juni  
10.00 Tid för första varningssignal
Ingen varningssignal efter kl. 15.00.
Prisutdelning och After Sail snarast möjligt efter seglingarna.

6.2 6 kappseglingar är planerade

7. Genomförande

7.1 Gruppindelning kan förekomma. Detta beskrivs i seglinsföreskrifterna.

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

9. Banan

9.1 Banan är en VM bana.

10. Protester och straff

10.1 KSR appendix P gäller med följande ändring: Appendix P ändras så att P.2.3 utgår och P.2.2 ändras till följande: P2.2 Andra straffet och därefter följande.

11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

12. Priser

12.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock högst åtta priser.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig in-formation om regattan, t.ex. sjösättning, bilparkering, boende och mycket annat.KSSS kansli: 08-556 166 80, regatta@ksss.se

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-03-13