Kappsegling

Inbjudan F18 Svenskt Mästerskap

Inbjudan som PDF
Tävling: F18 SM
F18 samt andra katamaranklasser Spitfire/F16 
Datum: 10-11 september
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i Kappseglingssignal AP med ”tidigast 30 minuter”. Detta ändrar KSR Appendix S5.2.Protesttiden är 30 minuter. Detta ändrar KSR Appendix S 15.2.KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

1.2 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1 Gäller F18: För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje täv-lande uppfylla kraven i ISAF Regulation 19.Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan re-gattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla dessa krav för att erhålla titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om tävlingen vinns av någon som inte uppfyller dessa krav, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

Övriga klasser: Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka, eller slå ihop klasser till ge-mensam start, vid mindre än åtta (8) anmälda vid ordinarie anmälningstids slut.

3. Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras online på KSSS hemsida senast 4 september.

3.2 Anmälningsavgiften betalas online vid anmälan:

F18 2100 kr
F16/Spitfire 2000 kr
Efteranmälan +200 kr

 4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast kl 09:00 lördag 10 september.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1

Lördag 10 september
08:15-09:00 Registrering öppen
09:15 Skepparmöte
10:30 Första varningssignal
  After Sail
Söndag 11 september
10:30 Första varningssignal
Ingen varningssignal efter 15:00 

Prisutdelning direkt efter seglingarna.

6.2 Sex (6)  kappseglingar är planerade.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

8. Banan

8.1 Banan är en kryss-läns-bana.

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

9.2 Minst tre (3) kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mästerskap.

10. Priser

10.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock högst åtta priser. F18 erhåller SM SSF Mästerskapsplaketter. 

 

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. regattamiddag, sjösättning, bilparkering, boende och mycket annat. Frågor kappseglingar: regatta@ksss.se KSSS kansli: 08-556 166 80

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer

Vattentemperaturen kan var låg och dessa båttyper är snabba och intensiva vilket medför ökat behov av tydligt säkerhetsmedvetande hos tävlande och funktionärer även om skepparen har ansvaret.

Alla båtar bör ha ett första hjälpen kit och vattenskyddad VHF eller mobiltelefon ombord.

Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste tre åren genomgått första hjälpen utbildning eller motsvarande. 

Kommunikationsrekommendationer

VHF kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekommenderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att meddela information av vikt så som nedräkning, banomläggningar etc.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-05-25