Kappsegling

Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrifter som PDF
Tävling: Svenskt Mästerskap för F18
samt regatta för Moth
Datum: 10-11 september 2016
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.5 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55.

1.6 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR AppendixS 17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt

5 Signaler visade på land

När flagga AP visas i land ersätts ”en minut” i Kappseglingssignal AP med ”tidigast 30 minuter”. Detta ändrar KSR Appendix S 5.2.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Lördag 10 september
08.15-09.00 Registrering
09.15 Skepparmöte
10.30 Första varningssignal
  After Sail
Söndag 11 september
10.30 Första varningssignal

Ingen varningssignal efter 15.00 såvida inte kappseglingen som ska startas tidigare har återkallats, uppskjutits eller annullerats före startsignalen.

Prisutdelning direkt efter seglingarna.

6.2 Nio kappseglingar är planerade för de klasser som seglar båda dagarna.

7. Klassflaggor och genomförande

7.1

Klass/start Signalflagga
F18 F
Moth G

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

9. Banan

9.1 Banan är en kryss-läns-bana som seglas två varv. Samtliga rundningsmärken utom 2B ska lämnas om babord.

F18 och Moth: Start – 1A – 1B - 2A/2B – 1A – 1B – 2A – Mål

Se illustrationer i PDF ovan

Samtliga rundningsmärken utom 2B ska lämnas om babord.

Om signalflagga T visas före eller tillsammans med varningssignalen seglas banan ett varv.

För F18 och Moth: Start – 1A – 1B – 2A – Mål

För Moth gäller att båtar som inte påbörjat sitt andra varv när första båt går i mål, ges placeringar efter de båtar som gått i mål i den ordning de passerar linjen mellan 2A och 2B.

9.2 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att en kappsegling tar ca 30 minuter.

9.3 Båtar som inte kappseglar uppmanas hålla undan för kappseglande båtar.

10. Märken

10.1 Rundningsmärkena är röda. Nya märken som används vid banändring enligt KSR 33 är vita för F18 och Moth. När ett nyutlagt märke byts ut vid en ytterligare ändring ersätts det med det ursprungliga märket. Vid banändring som berör märke 1A utgår märke 1B.

11. Starten

11.2 Båt som startar senare än 5 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande. Detta ändrar Appendix S 11.2.

13. Straff

13.1 KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

14. Tidsbegränsning

14.1 Maximitiden för första båt i mål är 60 minuter.

15. Protester och ansökningar om gottgörelse

15.2 Protesttiden är 30 minuter. Detta ändrar KSR Appendix S 15.2.

Datum: 2016-09-06

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-09-09