Kappsegling

Inbjudan

Inbjudan som PDF
Tävling: KSSS Höstcupen SRS Big Boat presenterad av Liros
Klasser: SRS kölbåt enligt gällande SRS tabell 2016
eller SRS mätbrev 2016 med SRS-tal lägst 1.200
Datum: 17 - 18 september 2016
Arrangör:  Kungliga Svenska Segel Sällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) SRS reglerna samt Appendix S.

1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.3 Tävlande skall uppfylla kraven i World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B.

2 Villkor för att deltaga

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet (SSF).

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4  -  Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3 Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras senast 14 september 2016 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2 Anmälningsavgift

SRS  
1.200-1.340 1 700 kr
1.341- 1 900 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 14 september sker till förhöjd avgift med 200kr.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 17 september kl.09:00

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler, säkerhetsutrustning och bestämmelser i övrigt enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma göras. 

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Lördag 17 september
08:15-09:00 Registrering öppen
09:15 Skepparmöte
10:30 Förstavarningssignal
  Liros Aftersail vid Sjövillan 
Söndag 18 september
09:30 Skepparmöte Bart’s Bash
10:30 Start Bart’s Bash
Ca 12:00 Första Varningssignal
15:00 Senaste Varningssignal
Ca 16:00 Prisutdelning Sjövillan

6.2 6 st Bankappseglingar är planerade förutom Bart’s Bash

7. Banor

7.1      Kryss läns banor på Baggensfjärden med snitt tid på 30 min

8. Protester och straff

8.1 Seglingarna genomförs med Appendix -T

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller.

10. Priser

10.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett för varje påbörjat femtal båtar.


Information

Ev. ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se.

Anmälan/mätbrev frågor: KSSS Kansli, regatta@ksss.se: 08-556 166 80

Appendix T finns HÄR

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i KSSS hamn i Saltsjöbaden 16-18 september

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-09-09