Kappsegling

15 september 2012 (+16/9 för J80)

Tävling: KSSS Höstcup med Svenskt Mästerskap för J80

Klasser: Drake, Express, J80

Arrangör: Kungl Svenska Segelsällskapet, KSSS

1. Regler

1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definie-rade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.2 ändras så att straffet är en sväng med en stagvändning och en gipp.

1.2  Undantag från Expressernas klassregel: paragraf 7.1.2c samt 7.1.2e, vilket innebär att dynor inte behöver medföras i båten under kappsegling i region Stockholm.

1.3  Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.4  Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våt-dräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1  Tävlande ska uppfylla kraven i ISAF Regulation 19.

2.2  Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4  Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka, eller slå ihop klasser till gemensam start, vid mindre än 8 anmälda vid ordinarie anmälningstids slut.

3. Anmälan

3.1  Anmälan ska göras senast 9 september 2012 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skepparens adress, telefonnummer, e-postadress samt klubb.

3.3  Anmälningsavgift
Drake och Express:  630 kr (Sen anmälan 945 kr)
J80:  1 000 kr (Sen anmälan 1 500 kr)

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 9 september sker till förhöjd avgift.

4. Registrering

4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 15 september, kl. 08.45.

5. Seglingsföreskrifter

5.1  Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1  Program

Lördag 15 september

08.00 – 08.45    Registrering
08.45                 Skepparmöte
10.00                 Tid för första varningssignal
Ingen varningssignal efter kl. 16.00.
Prisutdelning och After Sail snarast efter dagens seglingar.

Söndag 16 september (endast J80)

10.00                Tid för första varningssignal
Ingen varningssignal efter kl. 15.00.
Prisutdelning och After Sail snarast efter dagens seglingar.

6.2  6 kappseglingar är planerade för Drake och Express. 9 kappseglingar är planerade för J80.

7. Kappseglingsområde

7.1  Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

8. Banan

8.1  Banan är en kryss-läns-bana.

9. Poängberäkning

9.1  Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

9.2  Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mäs-terskap.

10. Priser

10.1  KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal, dock högst åtta priser.

Information

Projektledare kappseglingar: Anna Klange, anna@ksss.se  
KSSS kansli: 08-556 166 80 

Kran för sjösättning finns på KSSS område, vänligen kontakta kansliet för att boka tid. Kom ihåg att ta med trailerlås.

Boende

Grand Hotel Saltsjöbaden erbjuder rabatterade priser för deltagare på KSSS regattor. För bokning ring 08-506 170 00.

Seglarvillan

Det finns ett fåtal platser i KSSS Seglarvillan. Kostnad 200 kr/natt.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-05-09