Kappsegling

Inbjudan

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se
Tävling: KSSS Höstcup på Baggensfjärden
Klass: J-80/Drake/Express/X-35/F18
Datum: 20 september/ J-80 SM 20-21 september
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

1.2 Tävlande skall uppfylla klassregler samt kraven i ISAF Offshore Special Regulat-ions, Category 6. 

1.3 Alla båtar kan komma att, enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhan-dahållen av arrangören.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är anslu-ten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk.Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller person-skador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Endast klasser som vid ordinarie anmälningstidens utgång har minst 8 båtar anmälda får deltaga.

3. Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras senast 8 September 2014 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress,telefonnummer, e-postadress samt klubb.

3.3 Anmälningsavgift

  Anmälan Sen anmälan
J-80 SM: 1 300 kr 1 500 kr
Drake/Express: 900 kr 1 100 kr
X-35: 1 200 kr 1 400 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 8 september sker till förhöjd avgift.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 20 september, kl. 09.30 

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Lördag 20 september  
08.00 – 09.30 Registrering/Invägning
09.45 Skepparmöte
11.00 Tid för första varningssignal 
Söndag 21 september  
10.00 Skepparmöte
Ingen varningssignal efter kl. 16.00 lördag och kl. 15:00 söndag.
After Sail och prisutdelning.

6.2 Antal kappseglingar planerade: 4st. / X-35 och J80 SM 7st.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden

8. Banan

8.1 Bananerna är kryss-läns-banor med eventuella loopar

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje på-börjat femtal båtar, dock högst åtta priser. J-80 SM SSF mästerskapsplaketter till topp 3.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. Aftersail, sjösättning, bilparkering, boende och mycket annat.

Frågor: regatta@ksss.se - KSSS kansli: 08-556 166 80
Anmälan/Mätbrev och övriga frågor: regatta@ksss.se 
Lotta Ridelberg, +46 8 556 166 93
Magnus Woxén, +46 8 556 166 

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer

Alla båtar bör ha, vattenskyddad VHF eller mobiltelfon ombord.Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första hjälpen utbildning eller motsvarande. 

Kommunikationsrekommendationer

VHF kanal 71 kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekom¬menderas medlyssning, då vi eventuellt kom-mer att med¬dela information av vikt så som nedräkning, tjuvstarter med segel-nummer, banomläggningar etc.
Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. After Sail, m.m.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-02-14