Kappsegling

Inbjudan till KSSS Höstcup

Inbjudan som PDF
   
Tävling:  KSSS Höstcup på Baggensfjärden
Klasser: J/70 / Drake / Express / X-35
Datum: 19 september
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.2 ändras så att straffet är en sväng med en stagvändning och en gipp.

1.2 Alla ska i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören (t ex Stävdekal).

1.3 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är anslu-ten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk.Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller person-skador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Endast klasser som vid ordinarie anmälningstidens utgång har minst 8 båtar anmälda får deltaga.

3. Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras senast 7 September 2015 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress,telefonnummer, e-postadress samt klubb.

3.3 Anmälningsavgift

Klass Anmälningsavgift Sen anmälan
J/70: 900 kr 1 100 kr
Drake: 900 kr 1 100 kr
Express: 1 000 kr 1 200 kr
X-35: 1 300 kr 1 500 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 7 september sker till förhöjd avgift.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 19 september, kl. 09.25 

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Lördag 19 september  
09.00 – 09.25 Registrering
09.30 Skepparmöte
10.30 Tid för första varningssignal 

Ingen varningssignal efter kl. 16.00 lördag.
After Sail och prisutdelning planeras med klass förbunden.

6.2 Antal kappseglingar planerade: 5st. 

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden

8. Banan

8.1 Bananerna är kryss-läns-banor med eventuella loopar

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 1:a pris kommer delas ut till vinnaren i respektive klass.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. Aftersail, sjösättning, bilparkering, boende och mycket annat.
Frågor: regatta@ksss.se
KSSS kansli: 08-556 166 80

Anmälan/Mätbrev och övriga frågor: regatta@ksss.se
Lotta Ridelberg, +46 8 556 166 93
Magnus Woxén, +46 8 556 166 83

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer

Alla båtar bör ha, vattenskyddad VHF eller mobiltelfon ombord.Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första hjälpen utbildning eller motsvarande. 

Kommunikationsrekommendationer

VHF kanal 71 kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekommenderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att meddela information av vikt så som nedräkning, tjuvstarter med segel-nummer, banomläggningar etc.

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. After Sail, m.m.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-03-27