Kappsegling

Inbjudan

Inbjudan som PDF (2016-05-04)

Inbjudan Saltsjöbadsregattan 2016

Tävling: KSSS Saltsjöbadsregatta
Entypsklasser: Drake, Express, X-35, Smaragd, Folkbåt och Neptunkryssare
Datum: 28-29 maj 2016
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.1 ändras så att straf-fet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

1.2 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här re-geln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrust-ning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Ap-pendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är anslu-ten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personska-dor som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka, eller slå ihop klasser till ge-mensam start, vid mindre än 8 anmälda vid ordinarie anmälningstids slut.

3. Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras online på KSSS hemsida senast 22 maj 2016.

3.2 Anmälningsavgiften betalas online vid anmälan:

  • Drake - 1 100 kr
  • Express - 1 200 kr
  • Folkbåt - 1 100 kr
  • Smaragd - 1 100 kr
  • X35 - 1 800 kr
  • Neptunkryssare - 1 100 kr
  • Efteranmälan +200 kr

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 09.25 lördag 28 maj

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1

Lördag 28 maj
08:15-09:25 Registrering öppen
09:30 Skepparmöte
11:00 Första varningssignal
  Aftersail
Söndag 29 maj
10:30 Första varningssignal
15:00 Senaste tid för varningssignal

Prisutdelnings sker snarast efter seglingarna.

6.2 5 kappseglingar är planerade

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden

8. Banan

8.1 Banan är en kryss-läns-bana.

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock högst åtta priser.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex, sjösättning, bilparkering, boende och mycket annat. Frågor kappseglingar: regatta@ksss.se KSSS kansli: 08-556 166 80

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer

Vattentemperaturen i början av året är låg och dessa båttyper är snabba och intensiva vilket medför ökat behov av tydligt säkerhetsmedvetande både hos tävlande och funktionärer även om ansvaret består hos skepparen.Alla båtar bör ha ett första hjälpen kit och vattenskyddad VHF eller mobiltelefon ombord.Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första hjälpen utbild¬ning eller motsvarande. 

Kommunikationsrekommendationer

VHF kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekommenderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att meddela information av vikt så som nedräkning, banomläggningar etc.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-04-10