Kappsegling

Inbjudan 26-27 maj

Klasser: CB 66, Drake, Express, Folkbåt, J80, Neptunkryssare, 5m, 6mR, 2.4 mR

Arrangör: Kungl Svenska Segelsällskapet, KSSS

 

1. Regler

1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definie-rade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2  Undantag från Expressernas klassregel: paragraf 7.1.2c samt 7.1.2e, vilket innebär att dynor inte behöver medföras i båten under kappsegling i region Stockholm.

1.3  Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.4  En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1  Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2  Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller person-skador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter täv-lingen.

2.4  Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka, eller slå ihop klasser till gemensam start, vid mindre än 8 anmälda vid ordinarie anmälningstids slut.

3. Anmälan

3.1  Anmälan ska göras senast 20 maj 2012 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbe-teckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skepparens adress, telefonnum-mer, e-postadress samt klubb.

3.3  Anmälningsavgift:
2.4mR - 650 kr - Sen anmälan 975 kr
Express och J80 - 950 kr - Sen anmälan 1 420 kr
Övriga klasser - 850 kr - Sen anmälan 1 275 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 20 maj sker till förhöjd avgift.

4. Registrering

4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 26 maj, kl. 09.45.

5. Seglingsföreskrifter

5.1  Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1  Program

Lördag 26 maj

09.00 – 09.45    Registrering
09.45                 Skepparmöte
11.00                 Tid för första varningssignal

Ingen varningssignal efter kl. 16.00. 

After Sail efter dagens seglingar.

Söndag 27 maj

10.00                 Tid för första varningssignal

Ingen varningssignal efter kl. 15.00. 

Prisutdelning och After Sail snarast möjligt efter dagens seglingar.

6.2  6 kappseglingar är planerade.

7. Kappseglingsområde

7.1  Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

8. Banan

8.1  Banan är en kryss-läns-bana. 2.4mR kappseglar på separat bana.

9. Poängberäkning

9.1  Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1  KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal, dock högst åtta priser.

Information

Projektledare kappseglingar: Anna Klange, anna@ksss.se 
KSSS kansli: 08-556 166 80
Tävlingsledare: Eva Holmsten 

Boende

Grand Hotel Saltsjöbaden erbjuder rabatterade priser för deltagare på KSSS regattor. För bokning ring 08-506 170 00.
KSSS erbjuder boende i Seglarvillan, 200 kr/natt/person. Medtag lakan och handduk. Dusch, toalett, bastu och kök finns i klubbhuset.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-05-09