Kappsegling

Preliminär Inbjudan

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se
 
Tävling: KSSS Saltsjöbadsregattan
Klass: X-35/F-18/Express/J-80/Drake/Folkbåt/Smaragd/SRS
Datum: 17-18 maj 2014
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglings-reglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

1.2 Tävlande skall uppfylla kraven i ISAF Offshore Special Regulations, Category 6. 

1.3 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrang¬ören.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myn¬digheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i sam-band med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka, eller slå ihop klasser till gemensam start, vid mindre än 8 anmälda vid ordinarie anmälningstids slut.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 12 maj 2014 till KSSS och sker online via www.ksss.se. 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnum-mer, ansvarig skeppare, skepparens adress, telefonnummer, e-postadress samt klubb.

3.3 Anmälningsavgift: 

  Anmälan
Express/J80/Smaragd 1000 kr
Drake/Folkbåt/SRS 900 kr
X-35 1800 kr

Avgiften betalas online vid anmälan.

4. Registrering 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 17 maj, kl. 09.30

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Lördag 17 maj  
09.00 – 09.30 Registrering
09.45 Skepparmöte
11.00 Tid för första varningssignal bankappsegling för alla
Söndag 18 maj  
10.00 Tid för första varningssignal bana/Distans för SRS
Ingen varningssignal efter kl. 16.00 lördag 15:00 söndag.
After Sail och prisutdelning planeras med klassförbunden.

6.2 6 kappseglingar är planerade.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

8. Banan

8.1 Banan är en kryss-läns-bana lördag, Söndag bana för vissa klasser och SRS distansbana

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje på-börjat femtal båtar, dock högst åtta priser.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regat-tan, t.ex. Aftersail, sjösättning, bilparkering, boende och mycket annat.
Frågor: regatta@ksss.se KSSS kansli: 08-556 166 80

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer

Vattentemperaturen i början av maj är låg vilket medför ökat behov av tydligt säkerhetsmedvetande både hos tävlande och funktionärer även om ansvaret består hos skepparen.
Alla båtar bör ha, vattenskyddad VHF eller mobiltelfon ombord.
Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första hjälpen utbildning eller motsvarande. 

Kommunikationsrekommendationer

VHF kanal 71 kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekommenderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att med¬dela information av vikt så som nedräkning, tjuvstarter med segelnummer, banomläggningar etc.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-02-14