Kappsegling

Inbjudan

Inbjudan som PDF (2016-04-05)

Inbjudan KSSS Vårrulle 2016

Tävling: KSSS Vårrulle
Klasser: J/70, F-18 och FarEast 28R
Datum: 24 april 2016
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Appendix S så ändras S5.2 och S15.2 till 30 minuter.

1.2 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Ap-pendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka, eller slå ihop klasser till gemensam start, vid mindre än 8 anmälda vid ordinarie anmälningstids slut.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras online på KSSS hemsida

3.2 Anmälningsavgiften är

800 kr för F-18
900 kr för J/70
950 kr FarEast 28R

före 17 april därefter efteranmälan +200kr 

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 09.25 söndagen 24 april

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1

Söndag  24 april
09:00 – 09:25 Registrering
09:30 Skepparmöte
10:30 Tid för första varningssignal 

Ingen varningssignal efter kl. 16.00.
After Sail och prisutdelning planeras med klassförbunden.

6.2 6 kappseglingar är planerade

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

8. Banan

8.1 Banan är en kryss-läns-bana.

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 1:a pris kommer att delas ut till vinnaren i respektive klass.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. regattamiddag, sjösättning, bilparkering, boende och mycket annat. Frågor kappseglingar: regatta@ksss.se KSSS kansli: 08-556 166 80

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer

Vattentemperaturen i början av året är låg och dessa båttyper är snabba och intensiva vilket medför ökat behov av tydligt säkerhetsmedvetande både hos tävlande och funktionärer även om ansvaret består hos skepparen.Alla båtar bör ha ett första hjälpen kit och vattenskyddad VHF eller mobiltelfon ombord.Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första hjälpen utbildning eller motsvarande. 

Kommunikationsrekommendationer

VHF kanal 72 kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekommenderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att meddela information av vikt så som nedräkning, banomläggningar etc. 

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-04-05