Kappsegling

Inbjudan

Tävling: KSSS Vårrulle | Klasser: Farr 30, F-18 | Datum: 5 – 6 maj 2012 | Arrangör: Kungl Svenska Segelsällskapet, KSSS

1. Regler
1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definie-rade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.2 ändras så att straffet är en sväng med en stagvändning och en gipp.

1.2  Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.3  En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta
2.1  Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2  Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller person-skador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter täv-lingen.

3. Anmälan
3.1  Anmälan ska göras senast 29 april 2012 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbe-teckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skepparens adress, telefonnum-mer, e-postadress samt klubb.

3.3  Anmälningsavgift:
Farr 30  -  1 200 kr  -  Sen anmälan 1 800 kr
F-18  -  850 kr  -  Sen anmälan 1 275 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 29 april sker till förhöjd avgift.

4. Registrering
4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 5 maj, kl. 09.45.

5. Seglingsföreskrifter
5.1  Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram
6.1  Program
Lördag 5 maj
09.00 – 09.45  -  Registrering
09.45  -  Skepparmöte
11.00  -  Tid för första varningssignal

Ingen varningssignal efter kl. 16.00.
Debrief med tränare efter dagens seglingar.          
After Sail samt seglarmiddag, separat inbjudan följer.

Söndag 6 maj
10.00  -  Tid för första varningssignal

Ingen varningssignal efter kl. 16.00.
Debrief med tränare, prisutdelning och after sail efter dagens seglingar.

6.2  10 kappseglingar är planerade.

7. Kappseglingsområde
7.1  Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

8. Banan
8.1  Banan är en kryss-läns-bana.

9. Poängberäkning
9.1  Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser
10.1  1:a pris kommer delas ut till vinnaren i respektive klass.

Information
Sjösättning med kran kan ske på KSSS anläggning i Saltsjöbaden. Vängligen kontakta KSSS kansli för att boka tid för sjösättning, 08-556 166 80.
I klubbhuset finns toaletter och duschar.

Boende
Grand Hotel Saltsjöbaden erbjuder rabatterade priser för deltagare på KSSS regattor. För bokning ring 08-506 170 00.
Boende finns även i KSSS Seglarvillan, kostnad 200 kr/natt/person, för att boka, klicka här.

Projektledare kappseglingar: Anna Klange, anna@ksss.se
KSSS kansli: 08-556 166 80
Tävlingsledare: Lennart Jansson

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer
Det är ett allmänt känt faktum att med fart så kommer också nya och ökade faror. Båda dessa båttyper är mycket snabba och intensiva vilket medför ökat behov av ett tydligt säkerhetsmedvetande både hos tävlande och tävlingsledningen även om ansvaret består hos skepparen.
Tävlanden rekommenderas att bära hjälm över 6 m/s samt för F-18 ha inbyggd ryggplatta i hängselen eller separat ryggplatta.
Alla båtar skall ha första hjälpen kit ombord samt en VHF eller mobil telefon.
Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första hjälpen utbildning eller motsvarande.

Kommunikationsrekommendationer
VHF kanal 71 kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekommenderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att meddela information av vikt så som nedräkning, tjuvstarter med segelnummer, banomläggningar etc.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-05-09