Kappsegling

Preliminär Inbjudan

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se
Preliminär inbjudan som PDF
Tävling: KSSS Vårrulle
Klass: C 55 / F-18
Datum: 4 maj 2014
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

1.2 Tävlande skall uppfylla kraven i ISAF Offshore Special Regulations, Category 6 

1.3 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka, eller slå ihop klasser till gemensam start, vid mindre än 8 anmälda vid ordinarie anmälningstids slut.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 22 april 2014 till KSSS och sker online via www.ksss.se. 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skepparens adress, telefonnummer, e-postadress samt klubb.

3.3 Anmälningsavgift: 

  Anmälan Sen anmälan
C 55 700 kr 900 kr
F-18 800 kr 1 000 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 27 april sker till förhöjd avgift.

4. Registrering 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast lördag 4 maj, kl. 09.45

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Söndag 4 maj  
09.00 – 09.45 Registrering
09.45 Skepparmöte
11.00 Tid för första varningssignal 
Ingen varningssignal efter kl. 16.00.
After Sail och prisutdelning planeras med klassförbunden.

6.2 5 kappseglingar är planerade.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

8. Banan

8.1 Banan är en kryss-läns-bana.

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 1:a pris kommer delas ut till vinnaren i respektive klass.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regat-tan, t.ex. regattamiddag, sjösättning, bilparkering, boende och mycket annat.

Frågor kappseglingar: regatta@ksss.se - KSSS kansli: 08-556 166 80

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer

Vattentemperaturen i början av maj är låg och alla dessa båttyper är snabba och intensiva vilket medför ökat behov av tydligt säkerhetsmedvetande både hos tävlande och funktionärer även om ansvaret består hos skepparen.
Alla båtar bör ha ett första hjälpen kit, vattenskyddad VHF eller mobiltelfon ombord.
Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första hjälpen utbildning eller motsvarande. 

Kommunikationsrekommendationer

VHF kanal 71 kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekommenderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att meddela information av vikt så som nedräkning, tjuvstarter med segelnummer, banomläggningar etc.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-02-14