Kappsegling

Inbjudan till KSSS Vårrulle 2015

Inbjudan som PDF
   
Tävling: KSSS Vårrulle
Klasser:  J/70 / F-18 / C 55
Datum: 3 maj
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reg¬lerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff. 

1.2 Alla ska i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören (t ex Stävdekal).

1.3 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55. 

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka, eller slå ihop klasser till gemensam start, vid mindre än 8 anmälda vid ordinarie anmälningstids slut.

3. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 20 april 2015 till KSSS och sker online via www.ksss.se. 

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skepparens adress, telefonnummer, e-postadress samt klubb.

3.3 Anmälningsavgift: 

Klass Anmälningsavgift Sen anmälan
C 55 700 kr 900 kr
F-18 800 kr 1000 kr
J 70 900 kr 1100 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 20 april sker till förhöjd avgift.

4. Registrering 

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast söndagen 3 maj, kl. 09.25.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1

Söndag 3 maj  
09:00 – 09:25 Registrering
09:30 Skepparmöte
10:30 Tid för första varningssignal 

Ingen varningssignal efter kl. 16.00. After Sail och prisutdelning planeras med klassförbunden.

6.2 5 kappseglingar är planerade.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden.

8. Banan

8.1 Banan är en kryss-läns-bana.

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 1:a pris kommer delas ut till vinnaren i respektive klass.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. regattamiddag, sjösättning, bilparkering, boende och mycket annat.
Frågor kappseglingar: regatta@ksss.se
KSSS kansli: 08-556 166 80

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer

Vattentemperaturen i början av maj är låg och alla dessa båttyper är snabba och intensiva vilket medför ökat behov av tydligt säkerhetsmedvetande både hos tävlande och funktionärer även om ansvaret består hos skepparen.
Alla båtar bör ha ett första hjälpen kit, vattenskyddad VHF eller mobiltelfon ombord.Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första hjälpen utbildning eller motsvarande. 

Kommunikationsrekommendationer

VHF kanal 71 kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekommenderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att meddela information av vikt så som nedräkning, tjuvstarter med segelnummer, banomläggningar etc.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-03-27