Kappsegling

Inbjudan

Inbjudan som PDF
Tävling: Oktoberpokalen
J70-Grundig Cup, Drake, Express och Starbåt.
Datum: 24-25 September
Arrangör: Rasta Star Fleet/Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Appendix S så ändras S5.2 och S15.2 till 30 minuter. S12.1 ändras till så att målinjen är samma som startlin-jen. KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka, eller slå ihop klasser till gemensam start, vid mindre än 6 anmälda vid ordinarie anmälningstids slut.

3. Anmälan

3.1 Anmälan kan göras online på KSSS hemsida

3.2 Anmälningsavgiften 700 kr betalas online vid anmälan:

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 10.00 lördag 24 september

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 

Lördag 24 September
08:00-10.00 Registrering öppen på Sune Carlssons Båtvarv (SC)
09:00 Skeppar möte på SC
11:00 Första start Aftersail på SC
Söndag 25 september
10:30 Första start
14:00 Senaste för start
Prisutdelning på Varvet snarast efter seglingarna 

6.2 6 kappseglingar är planerade

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på Baggensfjärden

8. Banan

8.1 Banan är en kryss-läns-bana.

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 Priser till topp 3 i varje klass.


Kommunikationsrekommendationer

VHF kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekommenderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att meddela information av vikt så som nedräkning, banomläggningar etc. 

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-09-09