Kappsegling

Inbjudan till Optimist Rikskval 1

Inbjudan som PDF
   
Tävling: KSSS Rikskval 1 för Optimistjolle i Saltsjöbaden 
Datum: 1-3 Maj 2015
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2
a) Direktdömning kan komma att tillämpas av KSR del 2 i kombination med möjlighet till protestförhandlingar.
SF 15 ändrar i så fall tillämpliga delar av KSR del 5, avdelning A och B.

b) Domarnas beslut på vattnet får enligt KSR 70.5 inte överklagas.

c) KSR P gäller.

d) Appendix P ändras så att P 2.3 utgår och att i P 2.2 ändras ”Andra” till ”Andra och därefter följande”.

1.3 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.4 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören. 

1.5 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1 Rorsman ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet och vara folkbokförd i Sverige, vara svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i Sverige.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Rorsman ska ha inbetalt rikskvalsavgift till SOF.

2.5 Rorsman ska ha kvalificerat genom regionskval. 

3. Anmälan

3.1 Anmälan sker i enlighet med Optimistjolleförbundets anmälningsförfarande för rikskval.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast Kl. 09.30 1 maj.

4.2 Mätbrev skall kunna visas upp innan en båt kappseglar om det efterfrågas.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1

Torsdag 30 april  
18:00 - 20:00 Registrering, säkerhetskontroll 
Fredag 1 maj  
08:00 - 09:30 Registrering, säkerhetskontroll
09:30 Rorsmansmöte
10:55 Första planerade varningssignal
Lördag 2 maj  
10:55 Första planerade varningssignal 
Söndag 3 maj  
10:25 Första planerade varningssignal 

Prisutdelning sker snarast efter söndagens seglingar och när ev. protester är avklarade. Ingen kappsegling påbörjas efter kl.15.00 på söndagen.

6.2 9  kappseglingar är planerade

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs på baggensfjärden

8. Banan

8.1 Banan är en VM bana enligt SOF tävlingsbestämmelser.

10. Poängberäkning

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11. Priser

11.1 KSSS priser för placering 1-20

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-03-27