Kappsegling

Inbjudan BAN

Inbjudan som PDF (2016-05-11)

Inbjudan Sandhamn Open BAN 2016

Tävling: KSSS Sandhamn Open BAN
  X-35 SM (+X-99), J/70-Grundig Cup, F-18, Smaragd och FarEast 28R
Datum: 11-12 juni 2016
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definie-rade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

1.2 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig ut-rustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att delta

2.1 Gäller X-35: För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation 19.
Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla dessa krav för att erhålla titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om tävlingen vinns av någon som inte uppfyller dessa krav, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

Mästerskapstecken och mästerskapstitlar får bara delas ut om minst sex båtar från minst tre olika klubbar och två distrikt har gått i mål i någon kappsegling i mästerskapet.

Övriga klasser: Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att stryka, eller slå ihop klasser till gemensam start, vid mindre än 8 anmälda vid ordinarie anmälningstids slut.

3. Anmälan

3.1 Anmälan till ordinarie avgift ska göras online via www.ksss.se senast 29 maj 2016.

3.2 Anmälningsavgiften betalas online vid anmälan:

  • X-35 – 2 800 kr
  • J/70s – 1 400 kr
  • Smaragd – 1 300 kr
  • F18 – 1 200 kr
  • X99 – 1 900 kr
  • FarEast 28R – 1 500 kr
  • Efteranmälan +200 kr 

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 09.30 lördag 11 juni.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1

Lördag 11 juni
08:15-09:30 Registrering öppen
08:30 Skepparmöte
11:00 Första varningssignal
  Aftersail
Söndag 12 juni
10:30 Första varningssignal
15:00 Senaste tid för varningssignal

Prisutdelnings tillfälle kommer meddelas senare.

6.2 6 kappseglingar är planerade.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs i närheten av Sandhamn.

8. Banan

8.1 Banan är en kryss-läns-bana.

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

9.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som mäster-skap.

10. Priser

10.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock högst åtta priser. X35 SM SSF mästerskapsplaketter till topp 3. 

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. regattamiddag, sjösättning, bilparkering, boende och mycket annat. Frågor kappseglingar: regatta@ksss.se KSSS kansli: 08-556 166 80.

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer

Vattentemperaturen i början av året är låg och dessa båttyper är snabba och intensiva vilket medför ökat behov av tydligt säkerhetsmedvetande både hos tävlande och funktionärer även om ansvaret består hos skepparen.Alla båtar bör ha ett första hjälpen kit och vattenskyddad VHF eller mobiltelfon ombord.Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första hjälpen utbildning eller motsvarande. 

Kommunikationsrekommendationer

VHF kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekommenderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att meddela information av vikt så som nedräkning, banomläggningar etc. 

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-04-10