Kappsegling

Inbjudan

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se
Tävling: Nautiska Sandhamn Open Ban med SM för Farr 30
Klass: Farr 30/F-18/X-35/Smaragd
Datum: 6 - 8 juni 2014
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

1.2 Tävlande skall uppfylla klassregler samt kraven i ISAF Offshore Special Regulations, Category 5. 

1.3 Alla båtar kan komma att, enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk.Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, un-der eller efter tävlingen.

2.4 Endast klasser som vid ordinarie anmälningstidens utgång har minst 8 båtar anmälda får deltaga.

3. Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras senast 26maj 2014 till KSSS och sker on-line via www.ksss.se.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nations-beteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress,telefonnummer, e-postadress samt klubb.

3.3 Anmälningsavgift

  Anmälan Sen anmälan
Farr 30 SM/X-35: 1 800 kr 2 000 kr
Smaragd: 1 200 kr 1 400 kr
 F-18: 1 100 kr 1 300 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 26 maj sker till förhöjd avgift.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 6 juni, kl. 09.30 för Farr 30, 7 juni 09:00 för resterande båtar 

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Fredag 6 juni  
08:15 – 09:45 Regattaexpeditionen öppen för registrering Farr 30 SM
10:15 Skepparmöte
12:00 Första varningssignal
  Aftersail
Lördag 7 juni  
08:15-09:30 Registrering öppen övriga klasser
09:30 Skeppar möte övriga klasser
11:00 Första varningssignal
  Aftersail
Söndag 8 juni  
08:15-09:30 Registrering öppen övriga klasser
10:30 Första varningssignal
15:00 Senaste tid för varningssignal
Prisutdelning sker i samband med ÅF Inshore Race i Stockholm 28 juni kl 19:00.

6.2 Antal kappseglingar planerade: 7st Farr 30 SM / Övriga 5st.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs utanför Sandhamn

8. Banan

8.1 Bananerna är kryss-läns-banor med eventuella loopar

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock högst åtta priser. Farr 30 SM SSF mäs-terskapsplaketter till topp 3.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. Aftersail, och mycket an-nat. KSSS kansli: 08-556 166 80

Anmälan/Mätbrev och övriga frågor: regatta@ksss.se
Lotta Ridelberg, +46 8 556 166 93
Magnus Woxén, +46 8 556 166

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer

Alla båtar bör ha, vattenskyddad VHF eller mobiltelfon ombord.Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första hjälpen utbild¬ning eller motsvarande. 

Kommunikationsrekommendationer

VHF kanal 71 kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekom¬menderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att meddela information av vikt så som nedräkning, tjuvstarter med segelnummer, banomläggningar etc.
Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. After Sail, m.m.

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i KSSS hamnar på Sandhamn/Lökholmen under perioden 5 - 8 juni 2014. 

Boende

Ett begränsat antal sovplatser för seglare finns på Lökholmen. Mer info och bokning på www.ksss.se.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-02-26