Kappsegling

Seglingsföreskrifter

Seglingsföreskrift för Nautiska Sandhamn Open BAN 2014 som PDF

Tävling: Nautiska Sandhamn Open Ban med SM för Farr 30.
Klasser: Farr 30, X35, F18; Smaragd
Datum: 5 - 8 juni 2014
Arrangör: KSSS
Plats: Sandhamn

1 REGLER

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.2 Säkerhetsbestämmelserna enligt ISAF Offshore Special Regulation Category, 5 gäller. För F-18 gäller därutöver säkerhetsbestämmelser enligt klassregeln. Paddel ska medföras.

1.4 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam tillhandahållen av arrangören.

INFORMATION TILL DELTAGARNA
Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är belägen utanför regattaexpeditionen. Information kan också komma att meddelas via VHF.

3 ÄNDRINGAR I SEGLINGSFÖRESKRIFTERNA

3.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast 08 15 samma dag som de träder i kraft.

3.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast 20 00 dagen innan de träder i kraft.

4 TIDSPROGRAM

4.1

Torsdag 5 juni  
18:00-21:00 Regattaexpeditionen öppen för registrering.
Fredag 6 juni  
08:00-08:45 Regattaexpeditionen öppen för registrering.
09:00 Skepparmöte SM Farr 30.
12:00 Första varningssignal SM Farr 30
15:00-20:00 Regattaexpeditionen öppen för registrering
17:00 c:a After Sail och Gulaschsoppa från Matkomfort
Lördag 8 juni  
08:00-08:45 Regattaexpedition öppen för registrering
09:00 Skepparmöte
11:00 Första varningssignal
17:00 c:a After Sail och Gulaschsoppa från Matkomfort
19:00 Seglarparty med Buffé på Lökholmen
Söndag 9 juni  
11:00 Första varningssignal.
  Ingen varningssignal efter kl 15:00

4.2 Antal planerade kappseglingar: 8 st för SM Farr 30 och 6 st för övriga klasser. För att räknas som mästerskap i SM Farr 30 krävs att minst tre seglingar genomförts.

4.3 Prisutdelning för Farr 30 lördag 28 juni kl 19 00 på Skeppsholmen i Stockholm. Plats och tid för prisutdelning för övriga klasser meddelas senare.

5 KLASSFLAGGOR och GENOMFÖRANDE

5.1

Klass/start Signalflagga
F-18 K
Farr 30 T
X35 O
Smaragd E

5.2 Fredag 6 juni seglar Farr 30 SM i samma kappseglingsområde som ORC International/SRS, med samma start- och mål-linje men en kortare bana och planeras att starta efter ORC International (flagga ”E”) och SRS (flagga ”R”).

6 KAPPSEGLINGSOMRÅDE

6.1 Kappseglingarna genomförs öster om Sandhamn.

7 BANAN

7.1 Banor enligt banskisser i bifogade bilagor: Bilaga 1 för Farr 30 på fredag 6 juni Bilaga 2 för samtliga klasser lördag-söndag 7-8 juni.

7.2 Seglingsledningen skall försöka anpassa banan så att kappseglingen tar ca 60 minuter att segla.

8 MÄRKEN

8.1 Enligt banskisser i bifogade bilagor: Bilaga 1 för Farr 30 på fredag 6 juni Bilaga 2 för samtliga klasser lördag-söndag 7-8 juni.

8.2 Nya märken som används vid banändring enl. regel 33 är vita cylindrar. När ett nyutlagt märke byts ut vid en ytterligare ändring ersätts det med det ursprungliga märket.

9 STARTEN

9.1 Startlinjen är mellan en stång med en orange flagga på startfartyget och en flaggboj med orange flagga.

9.2 En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande.Det här ändrar KSR A4.

10 MÅLLINJE

10.1 För bankappseglingar är mållinjen mellan en stång med en blå flagga på en funktionärsbåt och en flaggprick med blå flagga. 

11 STRAFF

11.1 KSR 44.1, första meningen ändras så att ”En båt får ta ett ensvängsstraff när den kan ha brutit mot en eller flera regler i del 2 i samma händelse medan den kappseglar”.

12 TIDSBEGRÄNSNING

12.1 Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter.

12.2 En båt som inte går i mål inom 30 minuter, efter det att den första båt som seglat banan gått i mål, räknas som om den inte gått i mål. Det här ändrar KSR 35 och A4.

INFORMATION

Kappseglingskommitté
Tävlingsledare: Sten Edholm
Bitr Tävlingsledare: Fredrik Feldreich
Regattaexpedition: Madelaine Edholm
Seglingsledare: Mats Dalunde
Säkerhet: Thomas Frimanson
Protestkommitté: Lars Strömberg
Mätansvarig: Håkan Lindqvist
Press/Media: Göran Sachs

KSSS Hamnar

Under pågående Regatta ligger deltagande båtar gratis på platser som KSSS anvisar i Sandhamn och på Lökholmen. Tenderbåtar får endast förtöjas på anvisade platser.

Priser som inte mottagits

Ej mottagna vandringspriser och KSSS-priser kan avhämtas på KSSS kansli senast vecka 50 innevarande år eller inom 14 dagar efter det att beslut från överklagan erhållits, om detta är en senare tidpunkt. Om inte så sker tillfaller priserna KSSS.

KSSS Ansvar

KSSS påtar sig inget ansvar för skador eller förluster, som drabbar besättning eller andra, båtar eller båtars utrustning i samband med kappseglingar eller andra seglingar som KSSS arrangerar.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-06-02