Kappsegling

Nautiska Sandhamn Open Ban

Inbjudan som PDF
   
Tävling: Nautiska Sandhamn Open Ban med SM för X-35
Klasser: F-18/X-35/Smaragd-entypsklasser
Datum: 6 - 7 juni 2015
Arrangör: Kungliga Svenska Segel Sällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

1.2 Tävlande skall uppfylla klassregler samt kraven i ISAF Offshore Special Regulations, Category 5. 

1.3 Alla ska i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören (t ex Stävdekal).

1.4 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk.Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Endast klasser som vid ordinarie anmälningstidens utgång har minst 8 båtar anmälda får deltaga.

3. Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras senast 25 maj 2015 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nations-beteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress,telefonnummer, e-postadress samt klubb.

3.3 Anmälningsavgift

Klass Anmälningsavgift Sen anmälan
X-35: 2 000 kr 2 200 kr
Smaragd: 1 200 kr 1 400 kr
F-18: 1 100kr 1 300 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 25 maj sker till förhöjd avgift.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 6 juni, kl. 09:25

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Lördag 6 juni  
08:15 - 09:25 Registrering öppen
09:30 Skepparmöte
11:00 Första varningssignal
  Aftersail
Söndag 7 juni  
10:30 Första varningssignal
15:00 Senaste tid för varningssignal

Prisutdelnings tillfälle kommer meddelas senare.

6.2 Antal kappseglingar planerade:
X 35 SM 7st
övriga 6st

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs utanför Sandhamn

8. Banan

8.1 Bananerna är kryss-läns-banor med eventuella loopar

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock högst åtta priser. X35 SM SSF mästerskapsplaketter till topp 3.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. Aftersail, och mycket annat. 
KSSS kansli: 08-556 166 80

Extra säkerhetsutrustning och rekommendationer

Alla båtar bör ha, vattenskyddad VHF eller mobiltelfon ombord.Vi rekommenderar också att minst en person ombord skall under de senaste 3 åren genomgått första hjälpen utbildning eller motsvarande. 

Kommunikationsrekommendationer

VHF kanal 71 kommer användas under regattan mellan startfartyg och andra funktionärsbåtar. De tävlande rekommenderas medlyssning, då vi eventuellt kommer att meddela information av vikt så som nedräkning, tjuvstarter med segelnummer, banomläggningar etc.
Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. After Sail, m.m.

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgifter i KSSS hamnar på Sandhamn/Lökholmen under perioden 5 - 7 juni 2015.

Boende

Ett begränsat antal sovplatser för seglare finns på Lökholmen. Mer info och bokning på www.ksss.se.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-03-27