Kappsegling

Stabilitetskrav

År 2002 fastställde de internationella organisationerna ett ISO 12217-2 och ett EU-direktiv beträffande vad som gäller stabilitet för serietillverkade fritidsbåtar. Den internationella seglingsorganisationen ISAF lade därefter in detta som en rekommendation i ISAF Special Regulations 3.04.4.

Efter ett par haverier och incidenter, bland annat med dödlig utgång i USA och tillbud i Sydney-Hobart Race så ökade trycket på att tävlingsorganisatörerna skall kräva en mer formell verifiering av de tävlande båtarnas stabilitet. En enhällig ISAF Special Regulations Committe och en enhällig ISAF Oceanic & Offshore Committe tog hösten 2013 beslutet att ISAF skall införa de sedan över 10 år etablerade ISO/EU-standarderna som normer för stabilitet vid havskappsegling.

ISAF's bestämmelser från 2014-01-01 tillämpas då på följande sätt:

1. En båt som är serietillverkad efter 2002 har regelmässigt en CE-skylt ombord eller ett certifikat i båtens ursprungshandlingar. För tävlingar som ÅF Offshore eller Sandhamn Open skall man ha en båt som fyller ISO Kategori B (eller den högre Kategori A). En skylt ser normalt ut som bilderna nedan:

1 2

Den vänstra bilden visar en skylt från en Dehler 38 med Kat A för 8 pers eller Kat B för 10 pers ombord, d.v.s. godkänd för ÅF Offshore race med Cat 3 + Livflotte.

Den högra bilden för en DIVA 24 Daycruiser visar Kategori C, d.v.s. inte godkänd för ÅF Offshore och Sandhamn Opens havskappseglingar.

2. För båtar som inte är serieproducerade (d.v.s One Off el motsvarande) och inte har CE-certifiering finns följande alternativ att verifiera stabilitet:

  • För modernare båtar som inte har ISO/EC-skylt eller certifikat så är det tillräckligt att inneha ett ORCi mätbrev eller haft ett tidigare IMS-mätbrev. I den verifieringen av båtens prestanda så ingår automatiskt en stabilitetskontroll för minst Spec Regs Cat 3 (d.v.s. ÅF Offshore).
  • På motsvarande sätt kan en båt ha ett IRC-mätbrev med ett SSS-värde >15
  • För andra modernare båtar så har regelmässigt alla designers gjort en kontroll av stabiliteten och då tagit fram ett s.k. Stability Index (STIX) värde. Detta bör framgå i båtens grundhandlingar eller kunna lämnas av båtens konstruktör eller den svenske återförsäljaren. STIX skall då vara > 23.
  • För båtar som är av typ ”Classic” eller andra äldre väl beprövade och stabila båtar av typ Ballad, Scampi mm så kan man enkelt begära dispens enligt nedan med ett email.

Tillämpning vid KSSS tävlingar Sandhamn Open HAV och ÅF Offshore Race 2014

I samband med att skepparen/ägaren på nätet tar hem självbesiktningsprotokollet inför säkerhetsbesiktningen så kommer blanketten i år att kompletteras med följande självdeklaration:

Vilken säkerhetskategori enligt ISO/EC uppfyller båten? A eller B
Om inte ISO/EC verifiering föreligger:  
  Har båten ett gällande eller tidigare ORCi (IMS)-mätbrev Ja / Nej
  Har båten ett gällande IRC-mätbrev med deklarerat SSS >15 Ja / Nej
  Finns i båtens grundhandlingar ett s.k. STIX-värde på 23 eller mer Ja / Nej
  Är båten en beprövad design från ett antal ÅF/Gotland Runt tidigare? Ja / Nej
  Om inget ovan passar, begär ni dispens från kravet på stabilitet Ja / Nej

Säkerhetsbesiktningscheferna Thomas Lindstedt (thomas.lindstedt@telia.com - 070-970 20 70) och Tomas Frimansson (thomas.frimanson@telia.com - 070-893 91 56) kommer att handlägga detta på ett grannlaga sätt, alla båtar förutses starta. Ring eller maila gärna för att verifiera i förväg.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-05-05