Kappsegling

FAQ: SANDHAMN OPEN och ÅF OFFSHORE RACE 2012

När seglas Sandhamn Open och vilka klasser är inbjudna?
8-10 juni i Sandhamn.
ORC I som seglar om SM. Del 1 består av 7 bankappseglingar (faktor 1) lör-sön. Registrering och inmätning fredag den 8:e juni. Del 2 utgörs av ÅF Offshore Race (faktor 1,5). För SM-deltagare gäller samma mätbrev och segeluppsättning för både del 1 och 2. Besättningsmedlemmar kan bytas, under förutsättning att detta meddelas innan första start i Sandhamn Open och att max-vikten enligt mätbrev ej överskrids.

SRS som seglar bankappseglingar under lördagen och ett Coastal Race på sön.

Klassmästerskap för X35 och Farr 30 samt banlappseglingar för F18 och entyps kölbåtar med mer än 8 anmälda senast den 25:e maj.

Är livflotte obligatorisk under Sandhamn Open?
Nej. Däremot kan båten säkerhetsbesiktigas och då behöver bara livflotten visas i Stockholm.

När startar ÅF Offshore Race och vilka klasser är inbjudna?
Start i Stockholm 30 juni 2012 för SRS med mättal högst 1,350 och 1 juli 2012 för ORC International och Classic samt SRS med mättal större än 1,350. Eventuell omstart i Sandhamn respektive kväll (väderberoende).

ORC International med GPH högst 675,0.
SRS enligt gällande SRS tabell 2012 eller SRS mätbrev 2012 med SRS-tal lägst 1,040.

Hur får jag ett SRS mätbrev?
Mätbrev för SRS kan erhållas via Svenska Seglarförbundet, kontakta Göran Olsson, matbrev@ssf.se eller goran@ssf.se

Kommer double scoring för ORC I och SRS att användas?
Nej.

Måste jag ha AIS transponder?
Samtliga båtar skall vara utrustade med AIS transponder och ha den påslagen under hela tävlingen.

Måste jag ha en fast monterad VHF?
Ja en fast monterad VHF med masttoppsantenn och minst 25 W uteffekt. Deltagande båtar skall kunna uppvisa giltigt VHF-tillstånd. Svenska båtar skall ha abonnemang hos Stockholm Radio.

Finns det någon gräns för hur liten båt jag får ställa upp med?
Båtar under 7 m LOA får inte deltaga utan godkännande av tävlingsledningen.

Får jag segla shorthanded?
Ja men minimikrav på besättningsantal är två personer. Mätbrev för shorthanded kan användas.
Om båten straffas i etapp 1 gäller det också etapp 2?
Straffet relateras till respektive etapp.

Hur anmäler jag mig och vad kostar det?
Anmälan och anmälningsavgift samt kopia av giltigt underskrivet mätbrev, skall vara KSSS tillhanda senast 31 maj 2012. Anmälan och betalning via formulär på www.ksss.se
Anmälningsavgift:
Båtlängd / Avgift / Avgift vid efteranmälan
< 45 fot / 3 300 SEK / 4 900 SEK
45 fot – 50 fot / 4 800 SEK / 7 000 SEK
> 50 fot / 8 500 SEK / 12 800 SEK
Anmälningsavgiften betalas on-line på www.ksss.se

När måste jag registrera mig i Stockholm?
Registrering kan göras på regattaexpeditionen i Stockholm fr.o.m. torsdag den 28:e juni kl 15 00 efter genomförd säkerhetsbesiktning och avlämnande av checklista med försäkran, undertecknad av ansvarig skeppare. Registrering måste vara genomförd senast för SRS < 1,351 kl. 15:00 fredagen den 29 juni och för ORC Int och SRS > 1,350 samt Classic senast kl. 15:00 lördagen den 30 juni 2012.

Hur ser tidsprogrammet ut?
Torsdag 28 juni
09:00 Hamnen i Stockholm öppnas för förtöjning
15:00 – 20:00 Regattaexpedition och besiktningsstationerna öppna

Fredag 29 juni
08:00 – 20:00 Regattaexpedition och besiktningsstationerna öppna
18:00 Skepparmöte för SRS < 1,351

Lördag 30 juni
08:00 – 15:00 Regattaexpeditionen öppen
08:00 – 14:30 Besiktningsstationerna öppna
11:00 Första start SRS < 1,351
18:00 Skepparmöte ORC Int och SRS >1,350
20:30 Eventuell omstart i Sandhamn för SRS < 1,351 (väderberoende)

Söndag 1 juli
08:00 Regattaexpeditionen öppnar
11:00 Första start ORC International och SRS >1,350
20:30 Eventuell omstart i Sandhamn för ORC Int och SRS >1,350 (väderberoende)

Onsdag 4 juli
18:15 Prisutdelning och regattamiddag i Sandhamn

Hur ser banan ut?
Etapp 1, Stockholm – Sandhamn är ca 40 Nm beskrivs i seglingsföreskrifterna.
Etapp 2, Sandhamn – Gotland runt – Sandhamn är ca 310 Nm och beskrivs i seglingsföreskrifterna.
Etapp 1 och 2 seglas utan uppehåll men med separat tidtagning för varje etapp.
Etapp 1 kan, beroende på vädersituationen, komma att avkortas varvid omstart för etapp 2 sker utanför Sandhamn.
Startlinjen för etapp 1 är belägen vid Kastellholmen i Stockholm.
Vid eventuell omstart i Sandhamn för etapp 2 är startområdet placerat mellan fyrarna Svängen och Revengegrundet.

Vad händer om vädret inte tillåter start i Stockholm?
Då anordnas en s k ”Parade of Sail” enligt särskilda instruktioner.

Räknas båda etapperna lika mycket?
Båda etapperna ingår i tävlingen och är obligatoriska. Bryter du under etapp 1 bryter du hela tävlingen. Etapp 1 ingår i totalresultatet med 10 % räknat på placering.

Vågar jag lämna min båt obemannad i Stockholm?
Hamnområdet kommer att vara bevakat.

När bör jag senast förtöja i Stockholm?
Invigning är torsdag den 28 juni kl. 18 00
Deltagande båtar skall vara förtöjda senast fredag 29 juni.

Var förtöjer jag?
Förtöjningsplats invid fullriggaren af Chapman på Skeppsholmen i Stockholm. I din bekräftelse och på KSSS hemsida kommer förtöjningsplanen som visar var du ska förtöja att finnas senast till Midsommar.
Hamnvakter finns på plats
Tänk på att anlända med startklar och färdigutrustad båt då det finns begränsade möjligheter att komplettera utrustning i hamnen i Stockholm. Transporter med bil till hamnen på Skeppsholmen är inte tillåtna.

Var kan jag förtöja min tenderbåt?
Tenderbåtar är ej tillåtna i hamnområdet. För förtöjning av tenderbåtar hänvisas till Vasahamnens gästhamn.

Var kan jag bunkra bränsle?
Bunkring av bränsle kan ske på Fjäderholmarna utanför Blockhusudden.
Kan jag lämna kvar utrustning iland som jag inte vill ha ombord under racet?
För långväga deltagare finns container iland för förvaring av utrustning som ej skall vara ombord under kappsegling. Containern kommer att transporteras till Sandhamn där inlämnad utrustning kan hämtas ut efter målgång.

Finns det tillgång till vatten och el i hamnen?
Vatten och el finns tillgängligt på pontonerna i hamnområdet.

Finns det restaurang i hamnområdet?
Möjlighet att beställa frukost och måltider hos vår cateringpartner finns.

Kan jag duscha i hamnen?
Duschar och toaletter finns i hamnområdet.

Kan jag tömma min septiktank i hamnområdet?
Möjlighet att tömma septiktank finns.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-05-29