Kappsegling

Inbjudan BAN 9-10 juni

Tävling: Sandhamn Open BAN med Klassmästerskap för Farr 30

Klasser:

Entypsklasser kölbåtar och F-18 med minst 8 anmälda båtar den 25 maj 2012

Arrangör:

Kungl Svenska Segel Sällskapet, KSSS

Plats:

Sandhamn

1. Regler

1.1  Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.2 ändras så att straffet är en sväng med en stagvändning och en gipp.

1.2  Säkerhetsbestämmelser enligt ISAF Offshore Special Regulations, Category 5 gäller. För/F-18 gäller säkerhetsbestämmelser enligt klassregeln. Paddel ska medföras.

1.3  Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.4  Alla båtar kan komma att, enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.5  En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2. Villkor för att deltaga

2.1  Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2  Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3  Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4  Endast klasser som vid ordinarie anmälningstidens utgång har minst 8 båtar anmälda får deltaga.

3. Anmälan

3.1  Anmälan ska göras senast 25 maj 2012 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2  Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress, telefonnummer, e-postadress samt klubb.

3.3  Anmälningsavgift

F-18: - 850 kr - Sen anmälan 1 275 kr
Övriga klasser: - 1 050 kr - Sen anmälan 1 575 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 25 maj sker till förhöjd avgift.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1  Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 9 juni, kl. 08.15.

4.2  Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1  Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1  Program

Fredag 8 juni

17.00 – 22.00  -  Registrering

Lördag 9 juni

07.00 – 08.15  -  Registrering
10.30  -  Tid för första varningssignal Ingen varningssignal efter kl. 16.00.
19.00  -  Grillparty med daily first priser på Lökholmen

Söndag 10 juni

10.30  -  Tid för första varningssignal
Ingen varningssignal efter kl. 15.00.

6.2  6 kappseglingar är planerade.

6.3  Prisutdelning sker på KSSS Glögg, december 2012.

7. Kappseglingsområde

7.1  Kappseglingarna genomförs öster om Sandhamn.

8. Banan

8.1 Banan är en kryss-läns-bana.

10. Poängberäkning

10.1  Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11. Priser

11.1  Vandringspriser. KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock högst åtta priser.

Information:

Tävlingsledare: Fredrik Feldreich, fredrik@ksss.se, 070-213 20 65
Projektledare kappsegling: Anna Klange, anna@ksss.se
KSSS kansli: 08-556 166 80

ISAF Offshore Special Regulations

ISAF Offshore Special Regulations finns på ISAF:s hemsida, www.sailing.org.

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgift i KSSS hamnar på Sandhamn/Lökholmen under perioden 8 - 10 juni, 2012.

Boende

Ett begränsat antal sovplatser för seglare finns på Lökholmen.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2012-05-09