Kappsegling

Sandhamn Open Hav

Pointer Deltagarlista
Pointer Preliminära slutresultat
Pointer Seglingsföreskrift:  Sandhamn Open HAV 2013 med SM i ORC International
Pointer GRIB-filer från SMHI - Officiell Väderleverantör
Pointer Dagliga väderrapporter från WRI
Pointer Väderinformation från Weather Routing, Inc. (WRI)
  Altimetry Maps (uppdaterad 7 juni)
The rising & lowering fluctuation of the sea surface, related to currents and eddy locations.
  Sea Currents/Speed Maps (uppdaterad 7 juni)
The location of major currents, as well as, loops and eddies.
  Meteogram Graph (uppdaterad 9 juni) with Expected Conditions for Sandhamn Open
The depictions on this graph are intended to be used as a guide and a supplement to our specific race forecasts, not a replacement.
  Please refer to this link for a detailed explanation of each map provided, as well as selection of further maps of interest.
Pointer Banbeskrivning

Information till deltagare i Sandhamn Open Hav 6-9 juni 2013

På förekommen anledning förtydligas att såväl ORC I som SRS-klasserna startar tävlingen torsdag den 6 juni med första varningssignal för havsbanan kl 21 00.

Ändring 1

Genom ett beklagligt tryckfel har punkt 1.2 i den tryckta inbjudan till Sandhamn Open Hav 2013 fått en felaktig lydelse! Rätt lydelse återfinns i den publicerade inbjudan på www.ksss.se  nämligen:

1.2  Säkerhetsbestämmelser enligt ISAF Offshore Special Regulations, Category 3 Mono Hulls with life raft...........

Plats: Sandhamn
Datum: 6-9 juni 2013
Klasser: - ORC International med GPH högst 675,0
- SRS enligt gällande SRS tabell 2012 eller SRS mätbrev 2013 med SRS-tal lägst 1,040
Arrangör: KSSS
Inbjudan: Sandhamn Open Hav
Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2013-01-22