Kappsegling

Banbeskrivning

Start I närheten av Svängens fyr
1. Gul tetra (2 m) omkring 1.000 m i vindriktningen om BB
2. Märket Stålbådan om SB
3. Märket Almas Grund om BB
4. Lysbojen Prejaren om BB
5. Fyren Revengegrundet om BB
6. Fyren Almagrundet om BB
7. Fyren Svängen om BB
Mål Skanskobb

Banlängd omkring 32 Nm

Banan kan komma att kortas, då ligger ett målfartyg i anslutning till ett märke.

OBS! Rapportering på VHF kanal 71 vid rundning av Almagrundet till "KSSS Sandhamn".

AIS skall vara påslagen.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2013-06-06