Kappsegling

Seglingsföreskrifter BAN

Seglingsföreskrifter som PDF
Ändring #1 Sandhamn Open BAN

Tävling: KSSS Sandhamn Open
Klasser: X-35/X-99, J70-Grundig Sailing Cup, F-18 och Fareast 28
Datum: 11-12 juni
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definieradei Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Appendix S så ändras S5.2och S15.2 till 30 minuter. KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en ellerflera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

1.2 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regelngäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustningeller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter ochtorrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR AppendixS17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas pådet sätt som protestkommittén finner lämpligt.

2 ÄNDRINGAR I SEGLINGSFÖRESKRIFTERNA

2.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast 08.15 samma dag som de träderi kraft. Detta ändrar Appendix S4.1

2.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast 20.00 dagen innan de träder i kraft.Detta ändrar Appendix S4.2

3 TIDSPROGRAM

3.1
Fredag 10 juni
17:00-20:00 Regattaexpeditionen öppen för registrering

Lördag 11 juni
07:15-09:30 Regattaexpeditionen öppen för registrering
08:30 Skepparmöte
11:00 Första varningssignal

Söndag 12 juni
08:30 Skepparmöte
10:30 Första varningssignal
15:00 Senaste tid för varningssignal

Prisutdelning sker 2 juli 17:30 under ÅF Offshore race inne på Skeppsholmen.

3.2 Antal planerade kappseglingar: 6 st

4. Klassflaggor

4.1 Klass/start Signalflagga
X-35+ X-99 O
F-18 K
FarEast 28R F
J/70 J

5. Kappseglingsområde

5.1 Kappseglingarna genomförs vid Sandhamn

6. Banan

6.1 Se banskiss

6.2 För F-18: Om signalflagga T visas före eller tillsammans med varningssignalenseglas banan tre varv, Start-1a-1b-3-4-3-4-3-4-Mål (Y-lop)

6.3 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att enkappsegling tar ca 60 minuter att segla.

7. Märken

7.1 Rundningsmärkena se banskiss.

8. Tidsbegränsning

8.1 Maximitiden för första båt i mål är 90 minuter.

 

INFORMATION TILL DELTAGARNA

Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är belägen utanförregattaexpeditionen. Information kan komma att meddelas via VHF kanal 72.

Kappseglingskommitté
Tävlingsledare: Sten Edholm
Seglingsledare: Mats Dalunde och Michael Hollinder
Säkerhet: Sten Edholm
Protestkommitté: Lars Strömberg
Regattaexpedition: Monette Edholm
Resultatansvarig: Johan Fischerström
Mätansvarig: Håkan Lindqvist
Press/ Media: Helene Lidman

KSSS Hamnar
Under pågående Regatta ligger deltagande båtar gratis på platser som KSSS anvisar iSandhamn och på Lökholmen. Tenderbåtar får endast förtöjas i Fladern på Lökholmen,halv hamnavgift.

Priser som inte mottagits
Ej mottagna vandringspriser och KSSS-priser kan avhämtas på KSSS kansli senastvecka 50 innevarande år eller inom 14 dagar efter det att beslut från överklagan erhållits,om detta är en senare tidpunkt. Om inte så sker tillfaller priserna KSSS.

KSSS Ansvar
KSSS påtar sig inget ansvar för skador eller förluster, som drabbar besättning ellerandra, båtar eller båtars utrustning i samband med kappseglingar eller andra seglingarsom KSSS arrangerar.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-06-11