Kappsegling

Inbjudan - Classic

Inbjudan som PDF

Tävling: Sandhamnsregattan presenterad av Resevaruhuset
Klass: Classic
Datum: 11 - 13 augusti 2016
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och SRS reglerna.

1.2 Alla båtar kan komma att, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.3 Tävlande skall uppfylla kraven i World Sailing Offshore Special Regulations Appendix B.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är an-sluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Classic definieras som segelbåtar konstruerade före den 1 januari 1968 och utan större avvikelser från sin ursprungliga konstruktion eller ritning. Alternativt kan en kopia byggd när som helst, vilken är byggt i enlighet med eller är en kopia av en befintlig båt, eller i enlighet med en ursprunglig one-off design från perioden innan 1 januari 1968.

Tävlingsledningen beslutar om en båt tillåts komma in som en klassisk yacht.

3 Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras senast 31 juli 2016 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2 Anmälningsavgift

Classic upp till 40 ft: 2400 kr
Sen anmälan 2600kr

Classic över 40 ft: 2900 kr
Sen anmälan 3100kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 31 juli sker till förhöjd avgift.

4. Registrering

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 11 augusti, kl. 09.55

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Onsdag 10 augusti
17.00 – 20.00 Registrering

Torsdag 11 augusti
08.30-10.40 Registrering
11.00 Skepparmöte
12.00 Första varningssignal
After Sail

Fredag 12 augusti
11.00 Första varningssignal
Aftersail

Lördag 13 augusti
11.00 Första varningssignal
14.00 Senaste tid för varningssignal
18.30 Regattamiddag med prisutdelning på Lökholmen

6.2 Antal planerade kappseglingar: 3

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs i närheten av Sandhamn. Delar av kappseglingarna kan komma att genomföras på öppet hav (väderminima kommer ej tillämpas). Tre olika banalternativ kommer att presenteras om ca 20-30 NM.

8. Banan

8.1 Banorna seglas på distansbanor över 1-4 timmar

9. Protester och straff

9.1 Seglingarna genomförs med Appendix -T

10 Poängberäkning

10.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller.

11. Priser

11.1 Vandringspriser.

KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock högst åtta priser.

 


Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. boende, After Sail, regattamiddag m.m.Tävlingsledningen strävar efter att ge seglarna tydliga instruktioner och klara besked, ambitionen är att använda VHF för viss kommunikation.

Anmälan/Mätbrev och övriga frågor:regatta@ksss.se
Marillo Johansson, 0730 83 9003

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgift i KSSS hamnar på Sandhamn/Lökholmen under perioden 10-13 augusti. Hamnavgift för intilliggande dagar är 50% av ordinarie pris.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-07-14