Kappsegling

Inbjudan - Drake SM

Inbjudan som PDF

Tävling: Sandhamnsregattan presenterad av Resevaruhuset
Klass: Drake - Svenskt Mästerskap
Datum: 11 - 13 augusti 2016
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S och Appendix T som tillägg.

1.2 En tävlande som lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller underdäck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40 och KSR Appendix S17.2. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.3 Alla båtar ska, i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam tillhandahållen av arrangören.

1.4 En båt som bryter mot KSR 55 kan straffas på det sätt protestkommittén finner lämpligt (DPI). KSR 36 gäller inte vid brott mot KSR 55.

2 Villkor för att deltaga

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation 19. Titeln Svensk Mästare kan erövras endast av den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla dessa krav för att erhålla titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om tävlingen vinns av någon som inte uppfyller dessa krav, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.4 Den person ombord som har ansvaret ska ha en giltig tävlingslicens utfärdad av Svenska Seglarförbundet. Kravet gäller från och med det år en tävlande fyller 13 år. Kravet gäller den som är svensk medborgare eller som har varit bosatt i Sverige minst sex av de senaste tolv månaderna innan regattan genomförs.

3 Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras senast 31 juli 2016 till KSSS och sker on-line via www.ksss.se.

3.2 Anmälningsavgift

Drake: 3000 kr
Sen anmälan 3200kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 31 juli sker till förhöjd avgift

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 11 augusti kl. 09.55

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Onsdag 10 augusti
17.00 – 20.00 Registrering

Torsdag 11 augusti
08.30-09.55 Registrering
10.00 Skepparmöte
12.00 Tune up
14.00 Första varningssignal
After Sail

Fredag 12 augusti
11.00 Första varningssignal
After Sail Havsörnstornet

Lördag 13 augusti
11.00 Första varningssignal
16.00 Senaste tid för varningssignal
18.30 Regattamiddag med prisutdelning på Varvet Lökholmen

6.2 Antal kappseglingar planerade: 7

För att ett Svenskt Mästerskap ska godkännas måste minst tre seglingar genomföras.

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs utanför Sandhamn.

8. Banan

8.1 Banorna är kryss-läns-banor.

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 Vandringspriser. KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock högst åtta priser.


Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. boende, After Sail, regatta-middag, sjösättning, sjötransporter, trailerparkering m.m.Tävlingsledningen strävar efter att ge seglarna tydliga instruktioner och klara besked, ambitionen är att använda VHF för viss kommunikation.

Anmälan/Mätbrev och övriga frågor regatta@ksss.se
Marillo Johansson, 0730 83 9003

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgift i KSSS hamnar på Sandhamn/Lökholmen under perioden 10-13 augusti. Hamnavgift för intilliggande dagar är 50% av ordinarie pris.

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-07-14