Kappsegling

Inbjudan

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se

Tävling: Nautiska Sandhamnsregattan
Klass: Svenskt mästerskap Drake/A 22/Smaragd/X-35
Datum: 6-9 augusti 2014
Arrangör: Kungliga Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff. 

1.2 Tävlande skall uppfylla klassregler samt kraven i ISAF Offshore Special Regulations, Category 6. 

1.3 Alla båtar kan komma att, enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk.Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller person-skador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

2.4 Endast klasser som vid ordinarie anmälningstidens utgång har minst 8 båtar anmälda får deltaga.

3. Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras senast 28 juli 2014 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om tävlingens namn, båtklass, nationsbeteckning, segelnummer, ansvarig skeppare, skeppares adress, telefonnummer, e-postadress samt klubb.

3.3 Anmälningsavgift

  Anmälan Sen anmälan
X-35: 3 200 kr 3 400 kr
Smaragd/A 22/Drake: 2 500 kr 2 700 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 28 juli sker till förhöjd avgift.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 6 augusti, kl. 20.00 

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1 Program

Onsdag 6 augusti  

15.00 – 20.00

19.00

Registrering

Invigning

Torsdag 7 augusti   
09.30 Skepparmöte

11.00

13.00

Tune Up Race

Första Varningssignal

17.00 After Sail
Fredag 8 augusti  
11.00 Första varningssignal
Lördag 9 augusti  
11.00 Första varningssignal
16.00 Senaste tid för varningssignal
17.00 After Sail med prisutdelning
Regatta middag

6.2 Antal kappseglingar planerade: 8 

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs utanför Sandhamn.

8. Banan

8.1 Banorna är kryss-läns-banor med eventuella loopar

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 Vandringspriser. KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock högst åtta priser.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. boende, After Sail, regatta middag m.m.

Anmälan/Mätbrev och övriga frågor: regatta@ksss.se 
Lotta Ridelberg, +46 8 556 166 93
Magnus Woxén, +46 8 556 166 83

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgift i KSSS hamnar på Sandhamn/Lökholmen under perioden 6 -9 augusti.

Boende

Ett begränsat antal sovplatser för seglare finns på Lökholmen. Mer info och bokning på www.ksss.se

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2014-02-14