Kappsegling

Nautiska Sandhamnsregattan

 
   
Tävling: Nautiska Sandhamnsregattan 
Klasser: Svenskt mästerskap Express
Klassmästerskap J/70
(European Championship Farr 30 separate NoR)
Datum: 5-8 Augusti
Arrangör: Kungl Svenska Segelsällskapet

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. KSR 44.1 ändras så att straffet vid ett brott mot en eller flera regler i KSR del 2 är ett ensvängsstraff.

1.2 Tävlande skall uppfylla klassregler samt kraven i ISAF Offshore Special Regulat-ions, Category 5. 

1.3 Alla ska i enlighet med ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören (t ex Stävdekal).

2. Villkor för att delta

2.1 Den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är anslu-ten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk.Se KSR 4, Besluta att kappsegla. KSSS accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Ordinarie anmälan ska göras senast 16 juli 2015 till KSSS och sker online via www.ksss.se.

3.2 Anmälningsavgift

Klass Anmälningsavgift Sen anmälan
Express: 2 900 kr 3 100 kr
J70: 2 600 kr 2 800 kr

Avgiften betalas online vid anmälan. Anmälan efter 16 juli sker till förhöjd avgift.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 5 augusti, kl. 20.00 

4.2 Stickprovskontroller att deltagande båtar överensstämmer med mätbrev, klassregler och bestämmelser enligt inbjudan och seglingsföreskrifter kan komma att göras.

5. Seglingsföreskrifter

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen. 

6. Tidsprogram

6.1 Program

Onsdag 5 augusti  
15.00 – 20.00 Registrering
Torsdag 6 augusti  
09.30 Skepparmöte
11.30 Första varningssignal
17.00 After Sail
Fredag 7 augusti  
11.00 Första varningssignal
Lördag 8 augusti  
11.00 Första varningssignal
16.00 Senaste tid för varningssignal
17.00 After Sail med prisutdelning
  Regatta middag

6.2 Antal kappseglingar planerade:8 

7. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs utanför Sandhamn.

8. Banan

8.1 Bananerna är kryss-läns-banor med eventuella loopar

9. Poängberäkning

9.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

10. Priser

10.1 Vandringspriser. KSSS-priser i förhållande till antalet anmälda båtar i klassen, ett pris för varje påbörjat femtal båtar, dock högst åtta priser.

Information

Eventuella ändringar i inbjudan publiceras på www.ksss.se. Där finns även all övrig information om regattan, t.ex. boende, After Sail, regatta middag m.m.

Anmälan/Mätbrev och övriga frågor: regatta@ksss.se
Lotta Ridelberg, +46 8 556 166 93
Magnus Woxén, +46 8 556 166 83

Hamnplatser

Deltagande båtar är befriade från hamnavgift i KSSS hamnar på Sandhamn/Lökholmen under perioden 5-8 augusti. Hamnavgift för intilliggande dagar är 50% av ordinarie.

Boende

Ett begränsat antal sovplatser för seglare finns på Lökholmen. Mer info och bokning på www.ksss.se

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-03-27