Kappsegling

Funktionär Olympic Class Regatta

Handbok för kappsegling i Saltsjöbaden
Säkerhetsplan för Olympic Class Regatta 2016

Program för Olympic Class Regatta 2016

LÖRDAG
07.30 Funktionärsfrukost i Skota hem huset öppnar
08.00 Samling och genomgång för alla funktionärer i Skota hem huset 
  Efter samlingen
- ansvarar alla funktionärer för att iordningställa sin båts utrustning (bojar, flaggor, VHF mm)
- Hämta ut sin funktionärs T-shirt
- Hämta ut sitt matpaket för dagen 
09.30 Rorsmansmöte
10.00 Startbåt och banläggarbåtar lämnar hamnen
11.00 Start
  AFTER SAIL
   
SÖNDAG
07.30 Funktionärsfrukost i Skota hem huset öppnar
08.00

Samling och genomgång för alla funktionärer i Skota hem huset


Efter samlingen
- ansvarar alla funktionärer för att iordningställa sin båts utrustning (bojar, flaggor, VHF mm)
- Hämta ut sitt matpaket för dagen

09.00 Startbåt och banläggarbåtar lämnar hamnen
10.00 Start
  Efter seglingarna - återlämnande av material osv
Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2016-09-29