Båterik AB

Båterik AB

- Din globala båtrådgivare. Välkommen till BÅTERIK AB. BÅTERIK har varit aktiv Båtförmedlare de senaste 25 åren...

Jag hjälper till med förmedling av Er båt. Under förmedlings tiden tar jag hand om visningar och provturer efter bokade tider, Ni nyttjar båten under tiden. Upprättar köpebrev samt står för lyftkostnader etc i samband med försäljningen, Hjälper till med finansiering och försäkringar. Ombesörjer även värdering av Er båt samt transporter. Innehar Fartygs och Maskinistbefälsexamen klass 8 vilket ger dig extra trygghet. Är ombud för de större försäkrings och finansbolagen. 

BÅTERIK har varit aktiv båtförmedlare i över 25 år, har sysslat med nybåts försäljning, nybåts leveranser, motor och seglingsleveranser runt om i världen, arrangerat båtmässor, kappseglingar, seglarskolor, aktiv ban och havskappseglare. 

BÅTERIK har sysslat med hytt och transportbåtar i över 30 år!

Välkommen att ta kontakt !

Både som Säljare och Köpare.

Erik Mälstad
BÅTERIK AB

Ansvarig redaktör KSSS-Publicerad 2015-05-15