Johan Hedberg till KSSS den 1 februari.

KSSS nye Klubbdirektör, Johan Hedberg, kommer att finnas på plats på kansliet i Saltsjöbaden från och med 1 februari 2013.

Johan har egentligen sex månaders uppsägningstid från sin nuvarande arbetsgivare. Men efter diskussioner med arbetsgivare och KSSS styrelse har man kommits överens om att förkorta tiden något.

Under perioden mellan det att nuvarande klubbdirektör, Therese Ahlström, lämnar sin tjänst 30 november och det att Johan Hedberg börjar, kommer Marie Båge att fungera som TF Administrativ Klubbdirektör och Björn Johansson kommer att fungera som TF Sportslig Klubbdirektör.

Johan och Therese kommer att träffas en del under hösten för att underlätta övergången. Johan kommer också att ha möjlighet att närvara vid ett par av höstens styrelsemöten. Utöver det kommer Johan fokusera på att avsluta sin nuvarande anställning på bästa sätt för att från och med 1 februari ägna all sin arbetstid och energi åt KSSS.