KSSS Blogg: Välkommen Johan Hedberg!

Som ni kanske noterat har sällskapet efter en (tycker jag själv) snabb och bra process begåvats med en ny Klubbdirektör: Johan Hedberg.

Vi har haft förmånen att ha en väldigt bra urvalssituation som jag antytt tidigare här på bloggen. Över 40 personer har sökt där många varit högst kvalificerade. Så småningom kokade den långa listan ner till 3 huvudkandidater som alla hade varit eminenta i rollen som klubbdirektör.

I slutändan kände vi dock att Johan (lite mer utförligt CV framgår i texten om honom bland nyheterna) hade en i stort sett perfekt bakgrund för jobbet: framgångsrik seglare, driven entreprenör i klädbranschen, fn VD för ett företag som omsätter 400 Mkr, väl kunnig om Sällskapets verksamhet, Styrelseledamot i Svenska Seglarförbundet med ansvar för ekonomi och elitfrågor samt sist men inte minst en väldigt trevlig person. Johan kommer att tillträda någon gång efter nyår och det skall bli väldigt kul med dig ombord, välkommen!

Staffan

Läs Staffans blogg på Ordförande har ordet