KSSS Hamnområde på Ranängen

Helgen den 14-15 april iordningsställdes hamnområdet på Ranängen inför kommande kappseglings- och träningssäsong.

För att utnyttja hamnplan mer effektivt har en ställning byggts för KSSS skolbåtar. Bryggorna har inför kommande säsong kompletterats med ytterligare förtöjningsplatser för KSSS följe/tränarbåtar. För att skapa plats för den expanderande träningsverksamheten har ett antal båtar och jollar flyttats från hamnplan, till det område där KSSS planerar att bygga ett klubbhus.

För att ha sin jolle eller båt uppställd på hamnplan krävs att man ingår i träningsverksamheten eller betalar en uppställningsavgift . Om du inte ingår i träningsverksamheten eller betalar en uppställningsavgift måste du flytta din båt från området annars kommer vi att vidtaga åtgärder.

För frågor angående uppställningsplatser och avgifter vänligen kontakta KSSS kansli, Marie Båge, på telefon 08-556 166 85 eller via mail marie@ksss.se