Nyheter

ÅF Offshore Race 2013

2013-11-14 - ÅF Offshore Race Diskussion angående segling vid Lilla Karlsö under årets ÅF Offshore Race.

KSSS har noterat den diskussion som förs i några seglingsmedier om kappsegling genom område som i sjökortet markeras med tillträdesförbud. Det är tydligt och klart att KSSS inte avser tillåta någon som deltar i våra tävlingar att överträda denna typ av bestämmelser.

Det nu diskuterade fallet handlar om två, i ÅF Offshore Race deltagande båtar som anmälts ha passerat in i fågelskyddsområdet vid Lilla Karlsö. Då tävlingsledningen blev uppmärksammad på detta lämnades omedelbart protester mot de två in till Juryn. Juryns utslag blev dock friande då den inte ansåg sig ha befogenhet att straffa båtarna utan att ärendet måste få en allmän rättslig behandling.

En förundersökning lär just nu pågå och skulle de felande båtarnas skeppare dömas för brott mot tillträdeskungörelsen kommer tävlingsledningen att protestera igen med hänvisning till regel 69.

Till nästa års tävling kommer Seglingsförskrifterna att förtydligas så att det blir möjligt för juryn att bestraffa båtar som seglar in i förbjudet område.

 

Fredrik Feldreich                                      Håkan Nordlund

Tävlingsledare                                          Juryordförande